#4442_1: Teaterbio

TEATER-

 

O

 

 

Föreställningar:

Fredagen den 14, lördagen denl 15 Åoch söndagen den 16 maj kl. 8,15 e. m.

Shin-dag kl..6 e. m. Barn- ooh Faimilieiöresrtällningi med samma program.

PROGRAM:

1. Förspel àv Teater-Bios duo,

. 2.V Svensk Filmindustris Revy.

Aktuella händelser irån1 in- och utlandet.

3 . Fyrtornets och. Släpfvagnens hittills absolut rrsligaste1 film

i BL UFF, BOXA RE
xocH BAPSAPKAR

Lustspel i 6 akter med Släipfvaginen och Fyrtornet i huvudrollerna.

Regi: Lau .Laurlitzem

Pressuttalande:

Dagens Nyheter:

"Blulfi bioxane ooh härsämkar", som ges på
Palladium., hlörr- till 1de danska hfumoristernas
basta alster, tull av vansinniga upptåg och
ilörträliiliglt iscensatt, som den ar. Med till-
-lrjialp av manusklripitförfaittaren, vem [det nu
ar, har han kombinerat samman en hart nar
otrolig kedja av briljanta situationer ooh häri-
-dielserwvilltas innehåll .har inte skall röijas,
utan .blott ooh hart 1konetatenas halla skratt-
musklerina. i mycket flitig rörelse. Ocih 1aven
Fyrtornet ole-li iSläipviaigfnen Paim i sitt livs form,
ha ein komisk festivitas olclh ett iörun-d-erligt
gemyt över hela 4sit-t uppträdande, .som hlölr till
sällsyntheterna på vita1 duken.

Kort sagt: en film med alla förutsättningar
att :bli en publiksuoces.

i

Oilicin: lflgacnlsk1 Filmindustri.

Socialdemokraten:

"Bluifvh hoxame, -hämsäirkafl iäir de 1brända lu-
stigkurriarnas odisrpfuyta-helt basta alster. En i
(historien .förekommande boxningsmaitch, oeh Yi
närstan annu yhögre igmad för-spelet till :densam-
ma, ihör till det roligaste filmen över huvud
taget produeenat.

Arbetaren :

det kan inte förnekas, att fvi .i glår
nöidigiaidies att ski-.fatta alldeles ohejidat. lI synner-

1 litet roade oss -d-en lille Sllämvagnen. Höjdpunk-

ten i det toikrolligfa lustspeliet utgjorde förvisso
:boxningsmatehien i Le Havre, dar iSliälplvagm-em
.knioieleovuitar lmäistvemhoxaren iCrhiateaiulbmi-aind. Plå
ygir-und av detta kunna vi inte :säga annat än:
Ga ooh se det, så iår ni ett gott skratt.

Med detta program avslutar Teater-Bio sina föreställningar för säsongen.

Vändl

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages