#4441_1: Teaterbio

I

TEATER-BIO

 

 

Föreställningar:

Lördagen den l och söndagen den 2 maj kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

l. Förspel av Teater-Bios duo.

2. I Liberty- Revyn.

Kuriowsitefler ooh deagzshändeflser.

JACK LONDOle berömda bok

a IÄVENTVR.

(Adventure)

Filmberättelse i sju akter eller Jaek Londons bok med samma namn.

Regi: Vic-tor Fleming. En Paramoluntiilm.
II huvudrollerna:
David Sheldon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tom Moore

Joan Lackland . . . . . . . . . . . . . . .. Pauline Starke-

Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wallace Beery

Ratt" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Raymond Hallon I

Tudor . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . ., Waller Me Grail

Noa Noah . . . . . . . . . . . . . . .. Duke Kahanamoku

Googomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Noble Johnson
Pressuttalande:

Svenska Dagbladet.

Afufditoriuim hade i gvår premiär pa en .späd
nande 1.film "Äventyr" efter en nolrnan av Jadk
London. Handlingen är val ulpplalgid ooh for-
trätfligt genomfond ooh filmen ulpipvesar en
mängd spännande moment ae där finns allt
vad man kan önska ilfrålga om kärlek ooh1 älven-
tyr i en intressant deerhavsmiljo. Det var
också tydligt att .wplulblilken följde denliänglslan-
de Paralmorunltfilmen :från början till slut med
stort intresse. Filmen :är gijyord med gott hwu-
mer och Pauline Stanke förstod virtunosmlälssigt
att handskas med .revolver-n. Hon framkallade
ofta munterhet genom sina påhitt. Bland öv-
riga uppträdande märktes Torn Moore ooh
Wallace Beeny.

En Paramountiilm - en garanti för den bästa föreställningen i

Dagens Nyheter.
Paramount har levererat det nya program-
! Sömderhavsberättelse,
kallad "Äventyr" odh bygg-.d pa en roman av

Inet på Auditoriuim, en

Jla ek London. Filmen, som handlar om ett par
ungdomars kamp mot hovar ooh infödingar på
en o i Stödenhavet, är spännande ooh drama-
tisk ,frän .bvörnjan till slut. Victor Ftlemln-glsl negti
är utmärkt både ifråga om den tropiska miljön
och själva pensioninstnulktionen. Tolm Moore
ooh Pauline Starke äro det unga paret, och
sänskilt den senare är rolig att se, som. den
energiska och målmedvetna unga dam-en, som
envisas att vara lmanh-atare, men dook .till slut
får erkänna sig hesegrad av hjälten.

stan.

Bamiörbiuden.

, MAR

Vänd!

 

 

ABTI DNR SKLÄN, ,
:EST Dv f

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages