#4439_1: Teaterbio

Föreställningar: 1 1 W,

Lördagen den 24 och söndagen den 25 april kl. 8,1; e. 1m. 1

PROGRAM:

l. Förspel av Teater-Bios duo.

2. 1 Foxnyheter.

Kuriesiteter och daglshäindelser.

Det verkligt roliga lustspelet

. 3. siler MANNEN P manad

V

Författare: John D. Swain.

En film i 7 akter.
Ofiiein: FOX.

I huvudrollerna:

Elmer Smith, siste mannen 1plåt 1jorden
EIARLE FOX (Mr. Plax)

.Gert-ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Grace Gunard
Friseo Kate . . . . . . . . . . . . . . .. Gladys Tennysan
Dzr Prodwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Marie AStair
Hattie Brown . . . . . . . . . . . . . . .. Derelys Pardue

yRegi: J. G. Blystqne.

Pressiuttalande:
1lPiihlilren hade våldsamt roligt at de mån-
ga upptåg, som bildad garnering åt det hela
och den fantastiska elkipeningven damerna ble-
iståtts. dämpade icke glädjen."
Gävle Dagblad.

n

. det vrimlar drastiska situationer 1o-feh
humoristiska ploläingier. Den s-olm :ser filmen kan
vara saker på. att få en. utmärkt motion för
skrattnnrsiklerna."9

I sydsvenska nagel, Malma

 . ,. det  gt] ort med gott hinner och; plu-
biliiken thade att döma law den ihållande mun-

"Kvornmer aztt dra fulla hus på grund av

-all den. underbaraW kvinnliga. lagring den bljlu-

der pa", .slkriveir Arbetaren, 1och fortsätter hl. a:

"Så .mycken kvinnlig skönhet 1har (jag-iför-
ut ej sett i någon finn. . .. mig pa ett särskilt
satt. . .. Uppsattningien var elegant och ikvfin-
noma. lätt oieh raffinerat kladda, förde sig ele-
gant 1och giradiöist. Inspelningen var ypperlig",
särskilt 1hmcningislsidemen, dar de två. Å swenatetrf

vskorna slåss am den siste mannen  jorden,

var ypperlig. Det var en match, som man ej

tetrhetien roligt at de många gtroterska .scenerna gmmmer" A
En massa vaicikra damer hade;- InlolbiliseratstM
Svenska Dagbladet.
Barnförbjuden. l Y l 1
Vänd.I

Tu .RE-multi4
ÅEMEP sne. J

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages