#4438_1: Teaterbio

TE

I Lördagen den l7 och söndagen den 18 april kl. 8,15 e. m.

T1EFl-E3IC).

Föreställningar:

 

 

PROGRAM:

l. Förspel aufV Teater-Bios duo.

2. i - Liberty-Revyn.

Kuriositeter och dagshändelser från skilda länder.

RUDOLPH VALENTINO

a icoBhAN.

Filmskåclespel i sju akter efter en talpiäs av Martin Brown
Oilicin: Ritz-Garlton Pictures Inc. Regli: Josef I-Ienahe-ry.

I huvudrollerna:

Greve Rodrigo Topriani .. Budolph Valentino

Elise Van Zile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nita Naldi

b .l ack DorningI . . . . . . . . . . . . .. Gasson Fergusson

Mary Drake . . . . . . . . . .  Gertrude Olmstead

Vittorio Mlinardi . . . . . . . . . . . . .. Hector Sarno

Rosa Minardi . . . . . . . . . . . . . . .. Claire de Llorez

Sophie Brinner . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eileen Percy

 

Pressuttalande:

Svenska Dagbladet:

Rudoliph Valentin-os många .beundrare och
framför allt beiiindrlarinnor hade på måndags-
kvällen stämt möte på Olpmlpia; som hade pre-
miar pa filmskadespelet Cobran med Rudolph
Valentino i huvudrollen. De behövde icke
ångra sig, ty detta filmskådespel ar gediget och
intressevackande och Valentino har tillfälle att
visa sig från sina basta sidor i som bekant
aro de många. Han gav gestalt ae en ung lev-
nadsglad men fattig italiens greve, som bara
hade Iden lilla oturenatt träffa pa för manga
kvinnor på. sin vag. Intrigen ar skickligt till-
raittalagd och erbjuder en mangd tangslande
och välspelade moment - framför allt erinrar
man sig de briljanta scenerna med pjasens
vyvamp", Nita Naldi, alias Cobran.

Aftonbladet.

. . . Den italienska grevens roll spelas av Va-
lentino, utomordentligt säkert, vackert och stil-
fullt, och då aven samtliga medspelare val fyl-
la sina roller, vkan filmen förvisso räkna på.
framgång". Den förtjänar att ses. i

Nya Dagligt Allehanda.

Valentino gaster sedan måndagen duken 
Olympfia i en av sina senaste inspelningar
"Coliranl". Tva fullsatta hus med det evigt
kvinnliga .i majoriteten mötte honom premiär-
1kvällen. Sitt fasta grepp om damvarlden har
alltså denne charmör alltjamt i behåll.

Folkets Dagblad Politiken.

Rludolp Valentino har en trogen krets av .he-
nndrare, och .alla hans li-ilmer samla därför
många fulla hus.

I Cobran har han till motspelerska den ta-
lanlulla Nlita N-aldi. Cohran ar kvinnan, som
sug-er till sigI .männen med samma hypnotiska
kraft som ger ormen dess förda. Hon regleras
av en blind natur-kraft, starkare an alla värl-
dens moraliska pàfund och regler. Filmens
hjalte har rakat in i haxdainsen. Han ar pre-
destinerad dartill av generationers lattsinne.
Men han bryter sigl ut nr förtrollnlingon och
blir en karl.

I Barnförbjuden.

l A 5 TlDNAFSnLÅN,
MARIESTAD. v

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages