#4437_1: Teaterbio

TEATER-BIO

 

 

Föreställningar:

Torsdagen den l, lördagen (Påskaltonen) den 3 och måndagen (Annandag Påsk)
den 5 april kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

l. Förspel av Teater-Bios duo.

En ny iilmvlefrsiwn av Alexander Dumas världsberömda bolk.

2. GREVEN av MONTECRISTO.

Äventyr i 8 akter.

Regli: Emmet Flynn.

Oiiiein: Fox.

HlUlVUDvaElRlSlOLNElBINA :

Edmond Dantes . . . . . ..
Mercedes . . . . . . . . . . . . . .
Fernand M-ontego . . . . .
Danglars . . . . . . . . . . . . .
De Villefort . . . . . . .  .
Caderolusse . . . . . . . . . . .

Pressat talande :

"Det är en alldeles tutm-"ankt version av
boken, .som Emm-ett Flynn skapat i levande
bilder, och man 1har ett starkt .intryck av att
det ar Dumas1 halvt Övernaturligta och rolrnlan-
tiska hjälte som står livsI levande infor en.
J ohn Gilbert fyller denna tiltelroll  .fullllalndat
man klan bleiglära, inte bara som yttre typ, utan
oeklså Åifragia olm inre 1ellörutsatminglar att tolka
det - intensiva hatet oeh närmndlkanslorna.
Estelle Taylor lhar goda uttryck lfdr :sin lklarlek
till ooh längtan efter Edmond. Filmen kan i
hdg grad rekommenderas 1till besök.

" i Dagens. Nyheter.

"Man :ser med åtskilliga av ungtdomsårens
n-dje och spänning denna historia om kiälrl-elk
och rolmantik, ranker, svek, aventyr ooh raffl-
nerad hälmnd."

Sthlms-Tidln.

"Gavs for fulla hus pa premiären. Saval
.pj-älsens .som reglissdrens namn borgar fflör att
filmen ar god och :att biograferna äro att
gratulera."

Arbetaren.

"En uppsjö av händelser som dölja slag i
sia.11 - .fullgoda skedesvpelarekravfter och en
inonwmental inramning. Grevlen av Monte
Crist-o är .intensivt .spännande ooh ifylld av
- många av den moderna :fil-mens Malsta ingredi-
enser. Den ymåste alltså yses oeh kommer att
ses. I titelrollen: John Gilbert. Ghzarmantl"

Son-Dem.

. . . . .. JOfI-IN GILBERT

IISIIIEEHJIJI".I TAYLOR

. . .  . . Ralp Glolningler
. . . . . .. Albert Prisco
. . . . . . .. Robert MeKimn
 William V. Mong

"Mian tar sitt lystmate lfyllt i .ifråga olm
Spänning ooh sensationer. le filmen  vxäl-
lyckad, ooh amerikanarna ha Verkligen fdr-
màwtt plocka fram 1just det intressanta ooh .sip-an-
nande samtidigt sozm -de med den overlxäägtsna
teknik som står Jtill deras förfogande, .åstad-
komlmlit en vallyckad älventyrslfilm.

Den .fulltaliga pulbliken :följde .med spän-
ning. filmen från början till slut."

Sv. Dagbladet.

 

))Äntligen fri! och hämnden är minb)

Barniiörbiuden.

Ann ansmÄN,
f MAR: ras-mn. f

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages