#4436_1: Teaterbio

T EATER-B lo

Föreställningar:

 

Onsdagen den 24 och torsdagen (Marie Bebådelsedag) den 25 mars kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:

l. Förspel av Teater-Bios duo.

2. FilmhjälteP apropos.

Fars i två awkter.

Tom Mix i sin bästa film iör denna säsong

3. DUELLEN PÅ MORGANS sALooN.

En dramatisk, spännande ävlentyrlsfilm i sex akter.
Officin: Plox.

l HUVUDlRlOlLLlElHNsA:

Bob . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tom Mix

Joe Cumberland . . . . . , . . .. James 0. Barrows

Kate (lumlbeifland . . . . . . . . . . .. Pauline Starke

.lim Silent . . . . . . . . . . , . . . .. George Seiglman

Kildutlf . . . . . . . . . . . . . . .  . , . . . . . . . Syd Jordan

Ptrrvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pat Ghrisman

Lee Haines . . . . . . . . . . . . . . .. Philo Mc Gullotugll

Tex Calder . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ghas. K. French

Pre-ssuttalande :

Svenska Dagbladet: Social Demokraten:

Den nyaste Tum de Filmen tillhör otvxi-
velatktigtt de nästa. Hjtällteln gtåtr denna gång
under namnet "Enstefrinlgnn" och am ytterligtt
fnulktad av cowboys Och hovar. Det senaste
ltrieket är en mellanklotlisk 4vlilssling; som, så
:snant den hönes, sätter skräck i grannslkapets
folk, åtminstone de människor som hava då-
liglt samvete. Dessutom han1 Tum Mix lagt
sig till med en hund, som 1ai- mlylclkewt 1kloik oeh
tilltgiven sin hemre. "Duellen på, Morgans Sa-
llovon" har alltsa trle flörsltlaplattskralfter: Tlofm
Mix, hans :hund och hans Tony. Det är mer
än tillräckligt.

Tom Mix ar har igwen, denna gång" i säll-
skap med en ilsken lhfuln-d tovcwh en Tony vtil-
dare än vanligt, samt, folm lmdjwligtt, med 1flera
illasinnade never -otmvklring sig. Snannande är
den. Bifitgturerna omkringl Mix iir-0 som van-
ligt ynptewlitgtt tecknade.

Folkets Dagblad Politiken:

Filmen ä-r ilwll av spännande äventyr.
Det air spänning från lbOnjlan till slut. TfolIn
Mix bleundrazne få sitt lystlmälte. Filmen har
utgått från Fox Film. "

4. Sprallgiga Spöken.

En vansinnigt roligrt lvåaktsriars.

Proglnammet barnförbjudet.

 

Nästa program, vilket visas hedagl och söndag, blir Albert Englströlmsl-iilmen SLKÄRGÅHIIS- b
KAVALJERHR, en av dte bäfsta svenska filmerna Mr denna säsong.

[ALTan ismum, 1
M R l

A IésTAD.

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages