#4433_1: Teaterbio

EATER-Blo

Föreställningar:

 

 

fredagen den 15 och söndagen den 17 januari kl. 8,115 e. va.

(Löirdagsföjreställningen inställd på grund av teater.)

P R 0 G R A M:
1 l. Förspel av Teater-Bios duo.
2. i I FOXNVH Ear-ER..

Kuriositevtelr och daigtshiändiellser från när cmh1 fjärran.

Tom Mix största film

13. i DICK TURPIN.

En äventyrsroiman i 7 akter från romantikens dagar.
Författare: Charles Kenyan.
Regi: J. G. Blystone.

I HUVlUlDiRiOLLEiRINz-X:

Officin: FOX.

Dick Tlurrpin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tom Mix

Tom Kring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Allan I-Iale

Lady Aliee . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kathleen1 Myers

bond Ghiurlition  . . . . , . .. Phil Mic Cullough

Sally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Liucile Hutton

Dorrnaire Craibitree . . . . . . . , . . . . .. James Marcus

. . . I, , Sluygger Jones . . . . . . . . . . . . . . .."Bull" Miontana

N.  Wi .i - , "Stangande Tjumein" . . . . . . . . . .. Jacik Hem-:icke

I -Pressuttalandez
Dagens Nyheter.
M H.1JIivindgpeirisoinen1 i 1Fioix Filmenl 7"Disk Tiw-

y.
la

f är den .klassiska ifdreibvilden till vara da-
Pgentflenndimatijnv, nämligen landsväge-
Aen4 lilliiaiiw-fa-diei fvoicih fnwktan, .som beskyd-
dar unga. ikwinnor oicrh injaiper niöldliidanide på,

Svenska Dagbladet.

Ftöiritjusta skratt och entusiastiska applå-
der halislade på imandaigiskvällen TlomA Mix på
Riviofli, när hans senaste och istwöirstia Aiiillim "Didk
Viiunpfi-n" rullades. :Den var y(mc-linan. verkligt trev-
lig 101011 i manga :fall spännande. "Dlink Tunr-

   

 

de rikas bekostnad. Hela .bfenattelsen orm "Dick
Illurpin" är llJII-älddad med spänning, iiventyrieii
vinvla [fi-am i modernaste :tianstakty ioeh die kor-
ta avhiugigna scenerna :ge (biäista tänldbana sflonm
:it en sfilm som denna. Reigsin har Omhänder-
haffis av. . Q. Blystion-e på, ett. synnerligen Lim"-
tijäns intill.,   Scenernia 1avliörsa varandra,
senn-I K gtV11 ii .snabb tiakit, lbiildeT-nwa air-01 efifeikt-
fullt :Aimppyhyg-gggda y--y säinskiiit .minns linan en
stärkt  bokniinjgismiaitcih - oeh inikiasta-
deI iyyzkaårnemns ysynviinikel fnån alla uppta-mik-
lixgia hall.

 

 

   

Barnf örb j uden.

   

. f
V AE TIDNAFSKLÄN4

pin" är den döm-sta stonfilimen med Tioim Mix
i hulvufdiriollen, Och lföai" en Wgianigls skull har- 1hj
ten iföan sig" en annan. kostiyrm :Sun den vanli-
 Filfnifen spelar nalmilliigien ypå, Pofmxantikeens
tid i England ioeh (har fått en stålti-igi uppsatt-
ning1A Tom Mix än" en frid-deriig: landsviäigfs-
strykare älskad av Folikext men hatad av myn-
digheterna. Under filmens sju. akter hinner
han ÄblivaV ännu mer älskad av ett betrycikt
folk, medan myndigheternas .avsky för den
ridderlige landisvlàigisstnylkaren växer. 1

Vänd!

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages