#4432: Teaterbio

TEATER-BIO

Föreställningar:

 

 

Tisdagen den .5. ochI onsdagen den 6 (Trettondedagen) kl. 8,15 e. m.

PROGRAM:
l. Förspel av Teater-Bios duo.

2. i UNHVERSALFREVV..

Kuriositeter från när och fjärran.

3. VID PARADISETS PORT..

Skådespel i sex akter av Muriel Hine och Olga Prinzlau.
I huvudrollerna den förtjusande filmstjärnan
MARY PHILBIN, bekant från "Livets gyckelspel" samt filmhjälten NORMAN KERRY, be-
kant från "Ringaren i Notre Dame".

Filmen skildrar en liten mannekangs upple- verats av en konsthandlare Doran. Nar hon1
velser, huru hon får arbeta för sin gamle fa- hesöker honom för att sälja en tavla, igenkän-
der7 Vilken ar en åldrande konstnär. Denne ner han henne och erbjuder henne plats som
råkar ut för ett par bedragare och .kommer i 1sin sekreterare. Nu går det som det skall gå.,
fängelse. Dottern, Mary Philbin, blir avske- men den spännande upplösningen överlämna
dad från sin plats på1 grund av ett upptrade vi åt filmen att berätta.

med en kamrat. Pa atelieren hade hon obser-

Pressuttalanden:
"Mary Philbin ar har synnerligen till 1sin fördel som den lilla mannekangen. Norman Ker-
ry ståtlig som Vanligt. En film, som fängslar och intresserar. Spännande som få.
Publiken var stormförtjust. En elegant upp sättning. i

Barn förbjuden.

 

Onsdag kl. 6 e. m. Barn- och familielöreställninlgl, darvid visas

Moe linnet-sam otsoonenw

En rolig bildserie, där publiken får de mest Överraskande sensationer. Sålunda ser det ut

som om eX. ett tåg kör ratt ut mot salongen och man drar sig instinktivt tillbaka. De mest

förvånanlsvarda synvillor uppstå, samtidigt som de mest komiska situationer rullas fram.
Obs! Särskilda glasögon, varigenom dessa sensationer fås att framträda, utdelas gratis.

Dessutom ett lustspel i sex akter:

EN T-JUVPOJKE.

v Lustspel och äventyrsfilm i 6 akter med Douglas Fairbanks den yngre i huvudrollen.
Lustspel och äventyrsfilm av 1;th klass. I

Information

Title:
Teaterbio
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain