#4414_1: Konsertbiografen

Linköping, Östgötelis Boktryckeri 1918. R b k

w r f 1 " - " W. N
 ÅGATAN f 31, MITT EMOT LINKÖPINGS POSTRONTOR
 MODERN, HYMLIE UGH BEKVÄMI f INBEDD BIUGHAFTEATEH
I  ------------ -4 ALLTID NYAsTE ocH BÄSTA ------------ --
f -a  BlOGRAF-BILDERX
PRIS 10 ORE.  d

i  FRÅN ETT ELERTAL Av vARLDENs ALLRA sTDRsTA
 OEÖRNAMDTA FILMTEATRAR, MED EUROPAS GAME-
T RIKAS ERAMSTA sKÄDEsRELARE 1 HUVUDROLLERNA
 sPEcIALITE; AMERIKANSKA sLAGNUMMER
 i ------- -- NORDISK FILM Czos BILDER 
 H - UMVÄXLANDEVINSTRUKTIVA- U. HUANUE PROGRAM

L  = II
 f Av MTLITARORKESTER, 5 MAN, UNDER LED-
 NING AV MUSIKFANJUNKARE JOHN BOMAN
 vID g ALLA EORESTALLNINGAR EFTER ETT
 f-à-fà- vAL vALT PROGRAM. :ån-E
En i n
e i  FÖRESTÄLLNINGAR: Alla dagar kl. 6, halv 8 och 9 e.. m.; Söndagar
. lf? f billighetsmatinécr kl. 2 och halv, 4 e. m.
 BILJETTPRISER. 75, 50 och 35 Öre; åqmatinéema 50 och 35.:Wörc;
1,: barn under 15 år 15 Öre.

Information

Title:
Konsertbiografen
Printed year:
1918
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages