#4413_2: Konsertbiografen

KONSERT--BIOARAFENS v

I mm.LJ-RTL.loGRAFENsF

KR-Gsaovm

Upp-tagen med österrikisk-Ungerska kfigsministeriets tiiistàad

Från rumfäniska krigsskådeplatsen. - Ett kombinerat österr.-ungerskt 15 cm. hau-
bits-batteri med turkisk betjäning. Batteriets utkiksplats; - Batteritelefonen. - Bilder,
upptagna vid en kavalleritruppdivision i Rumänien. - Divisionsstab lämnar sitt kvarter
för att inspektera ställningarna. - Arkehertig Leo under en diskussion. - Från kavallerià
telegrafavdelningen drages en ledning. - Ortskommendanten förestår arbetsindelningen
bland den rumäniska befolkningenfl- Den inhemska befolkningen lägger gator. - Ka-
valleritruppdivisionens tolk förhör ryska och rumäniska-fångaf. - En slaktdjursdepot och
.ett bageri, sorn förse divisionen med kött och bröd. - Rumäniska bondetyper.

en!! alll=38 makt -

eller

i" Drama Åi iBalder, sn avuem. f I

 lscansatt av . HJALMAR I DAVIDSENI i
utgivet av NORDISK Flens colle.

HUVUDPERSONER;
Justitierådet Holm i. . . . . Herr Thorleif Lund i
i Jenny, hans dotter . . . . . Frkn Nina Sommerfeldt
Kaj, hans 14-åriga nevö .i . Otto Reinwald
Baron Holck . . . . . . . . Herr Robert Schmidt
Med. dr. Frank I. .V . . . . . IHerr Alf Bläteclzer

Barker, detektiv . . . . . . Herr-...Peter PalualanV

ftir

sl?-

   
    

E f  liwdllizåtltitltitizr

fl
"ky  ,

z PROGRAM 14-16 JANUARI 1918

VllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllIlllllIlllllllllllllllllllllllllll
har följande avdelningsrubriker:

Hos JustitierådetV-Holm. - Jenny och hennes fästman, ba-I
ron Holck. - ijill du följa med på en segeltur?u - I pen-

ningknipa. s-w Ett avslag.. Den lille nevöns ankomst. - En
hjärtåkömma. f- Kaj far efter doktorn. - I procentarklor. h
En obehaglig underrättelse. é Den falska växeln. - Baron
Holckfxfrestar lyckan 1- vid det gröna bordet. "- Ånrnäldliör po-

Plisen.  l i spelliålan.l  Några dagar senare. .- En: hotelse.V i

En ofrivillig lyssnare: - Samma afton; h .Inbrottet - Mannen
med masken.L f Justitierådet Holms död.  "Här föreligger en
förbrytelse;" å VDetektiven i verksamhet. -f En uppseende-V
väckande upptäckt. - Kaj berättar detektiven om det bsamtal

i han åhört. - Den dödes öga fotograferas. h-Förbrytarens iden-

titet. -- .Experimentet har lyckats. é

porträtt." - ÅBaron Holcks kondoleansvisit. - Arresterad. -
Dr; Frank Jennys blivande livsledsagare.

E i l" n lel h ll i e
  Ett genomroligt lustspel från Nordisk Film Comp. ,
SÄSONGENS GLADÅSTE FILM!

 

 

Barn äga icke tillträde.

 

"Här ser ni förbrytarensV i

Information

Title:
Konsertbiografen
Printed year:
1918
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages