#4413_1: Konsertbiografen

På torsdag premiär å

det. stora romantiska skådesbpelet-

IllllllilåmlmllllllllllmllllillIllmmmmlmmlmm

"Utgivet av MAY-FILM, BERLIN.
- I huvudrollen HARRY LIEDTKE,

 

Linköping, Usigötens Boktryekeri 1918.

 

ko N s ERT-N  
BloGRAl-EN

ÅGATAN 31, MITT EMOT LINKÖPINGS PosTKoNToR
MODERN, HYMLIG UGH BEKVÄMT INHEIJD BIUGHAFTEATER

- ------------ -- ALLTID NYAsTE ocH BÄSTA ------------ --

BIOGRAF-BILDER

FRÅN ETT ELERTAL Av vÅRLDENs ALLRA sTÖRsTA
i O.. EÖRNÄMSTA FILMTEATRAR, MED EUROPAS o. AME-
RIKAS ERÅMSTA sKÄDEsPELARE I HUVUDROLLERNA
SPECIALITE: AMERIKANSKA SLAGNUMMER

------- -- I NORDISK FILM ons BILDER 
UMVÄXLANIJEINSTHUKTIVA 0. HUANDE PROGRAM

KONSERTHMUSIK

AV MILITÄRORKESTER, 5 MAN, UNDER LED-
NING AV MUSIKFANJUNKARE JOHN BOMAN
VID ALLA FÖRESTÄLLNINGAR EFTER ETT f
2:: VÄL VALT PROGRAM. :1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLÖRESTÄLLNINGAR: Alla dagar kl. 6, halv 8 och 9 e. m.; Söndagar
billighetsmatinéer kl. 2 och halv 4 e. m.

BILJETTPRISER 75, 50 och 35 öre; å matinéerna 50,0ch 35 öre;
barn under 15 år 15 Öre. -

 

 

k I i J

Information

Title:
Konsertbiografen
Printed year:
1918
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages