#4412_1: Konsertbiografen

rKom-:ERT-N
2 EN

ÅGATAN 31, MITT EMOT LINKÖPINGS PosTKoNToR
MUDEHN, HYMLIG OBH BEKVÄMI INHEDI] BIUGHAFTEAIER

 

, ------------ -- ALLTID NYASTE oCH BÄSTA ------------ --

 9. -  BIooRAF-BILDER

 FRÅN ETT FLERTAL Av vÄRLDENs ALLRA sTÖRsTA
i o.FÖRNÅ1vIsTA FILMTEATRAR, MED EUROPAS o.AIvIE-
RIKAS FRÄMSTA sKÅDEsPELARE I HVUVUDROLLERNA
SPECIALITE: AMERIKANSKA SLAGNUMMER

------- -- NORDISK FILM om BILDER 
UMVÄXLANIJEJNSTHUKTIVA l). HDANDE PROGRAM

 KoNsE-RTFMUSIK

AV MILITÄRORKESTER, 5 MAN, UNDER LED-
NING AV MUSIKFANJUNKARE JOHN IBOMAN
VID ALLA FÖRESTÄLLNINGAR EFTER ETT
ä VÄL VALT PROGRAM. i:

 

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Alla dagar kl. 6, halv 8 och 9 e. rn.; Söndagar
billighetsrnatinéer kl. 2 och halv 4 e. nr.

BILJETTPRISER 75, 50 och 85 öre; å rnatinéerna 50 och 35 öre;
barn under 15 år 15 öre.

k, .  J L I J

" Linköping, östgötens Boktryekeri 1918.

Information

Title:
Konsertbiografen
Printed year:
1918
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages