#4402: Biografen Bio

Biografen Bio

vid Grindstugan. .

Förevisningar:
Fredagar Kl. 8-10 e. m.
Lördagar Kl. 7-10 e. m.
Söndagar Kl. 2-5, 6-10 e. m.
Måndagar Kl. 8-10 e. m.

 

 

Program.
"filemon och Baucis".

"Coméöie Frangaiseis" artister.
Mytologisk scen af Riche.

UPPTRÅDANDE;
Hr Alexander . . . . . Jupiter
,, Joube . . . . . . Filemon
Frk. Delvair . . . . . Baucis

Denna älskvärda fantasiskapelse
ätergifver historien om tvenne fat-
tiga och af aren tyngda makar
frän Frygien, hvilkas öde Lafon-
taine skildrat i poemet "Filemon
och Baucis".

f Det Orientaliska Afrika.

Infödingarna pä Madagaskar upptagas tillfranska medborgare. Q Storartad
demonstration i Tananarive. Invigning af ämiiiinelsemonumentet.

Sakalaver med flätadt här, smàflickor frän Ambohimanga, klädda i de mest
skrikande färger, gamla hovaer, mera är 200,000 infödingar lagrade pa gräs-
mattorna, hylla civilisationens välsignelse. Den mycket glada festen afglutas med
i-Harakely", en. gammal madagaskisk krigsdans.

 

Slottsspöket.

Denna film framställer i färger en
vacker scen i Ludvig XVIS stil in-
om den pittoreska ramen af ett
gammalt slott. Susanne dlApre-
mont, den rika arftagerskan, är för-
lofvad med en ung ädling, Pierre
de Lonys. Den knipsluga Susanne
färllust att pröfva Pierres mod,
ty hon har genom ett anonymt bref
fatt veta, att täpper-heten ej just
är hennes fästmans starka sida.

 

Salvator R:siasI Kärlek.

Drama.

Denna berättelse leder sitt ursprung frän Mariannes, en ung bohemekvinnas
kärlek till Salvator Rosa, den ryktloare neapolitanske målaren. Hon har en rival
i prinsessan af Torre, och det är pà detta rivalskap, som dramat utvecklar sig.

Bland rosor.

Fantasi.
Biografbild i färger af firman Pathé Fréres.

Framför åskadaren utbreder sig ett helt rosenfält, med i det oändliga väx-
lande färgnyanser, alltifrån rent hvitt till karmosinfärgadt rödt i alla skiftningar
till nästan svart, eller frän hvitt till guldgult, orange, laxfärgadt rödt.

De blodröda Paul-Neron-rosorna, för att icke nämna varieteter säsom Gene-
ral Jacqueminot och Malmaison, med sin fina köttfärg, sträla bredvid den prun-
kande Malen Richardson-rosen i denna underbara lustgard.

Men den vackraste blomman i hela denna blomstergàrd är likväl den unga
kvinna, som likt en mänsklig blomma i ordets fulla mening, vandrar kring bland
all denna blomsterprakt.

Den nya guvernanten.
Komisk scen spelad af lilla Pitch. "

Tvä vänner lefde i sämja, da plötsligt en guvernant uppträdde, hvilken
bringade ofrid i deras förenade hjärtan. Oaktadt sitt tunna här, sin tandlösa
mun, sin grofva krokodilhud och sina härjade behag, lyckas guvernanten eröfra
vara bada kamrater, som täfla om hennes ynnest.

Det är historien om deras kärleksmissöden, som pä ett muntert sätt berättas
oss af författaren till denna lilla roande scen, spirituellt framställd af lilla Pitch,
den från varieteerna i Paris Välkända artisten.

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

 

 

Nytt program hvarie fredag.

i?

 

Uppsala 1911. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain