#4401: Biografen Bio

iografen Bio
vid Grindsvtugan.

Förevisningar :
Fredagar Kl. 8-10 e. m.
Lördagar Kl. 7-10 e. m.
Söndagar Kl. 2-5, 6-10 e. m.

 

 

Program.

I Ouganda (Centralafrika).

President Roosevelt på giraffjakt.
Kolorerad bild af Pathé Fràres.

Dimitri Donskoj.
Kosack-drama. l

Den gamle fadern och magen lämna sina kära för att ga till skogen och
arbeta, under det den gamla modern och dottern stanna hemma för att sköta
hemmets sysslor. Men medan männen arbeta, i skogen blifva de öfverfallna af
en kosackstam och förda inför höfdingen, som befaller dem att afsvärja sin tro.
Den unge vägrar absolut att göra detta och till straff härför far han mista sitt
unga lif. Fadern, som dock gär in härpä, blir frikänd. Han vandrar stapplande
hemät. Hans sorg är stor öfver att behöfva gifva sin dotter den sorgliga under-
rättelsen, att hennes älskade man blifvit dödad.

Det är natt. Sakta smyger sig samma kosackband, som nyss dödadt den
unge mannen, ut pä spar efter nya väldslu-agder. De komma just till den stuga,
där vara af sorgen så hardt drabbade Vänner bo. De öfverfalla huset och röfva
den unga flickan, som äfven blir förd inför höfdingen. Den räe mannen tycks
upptändas af. en häftig lidelse till den unga kvinnan, men hon undflyr alltjämt
hans brutala närmande.

Den sorgsne fadern har dock fattat mod och skyndat till en annan ko-
sackstam, hvars höfding är Dimitri Donskoj. Han erhåller hjälp och vi se nu
hur flickan befrias och ätergifves till sin lycklige fader.

 "Rigaain marinen-talas

Kemisk scen, spelat af hr Prince.

 

Francesca da Rimini.

Efter Dantes Divina Comedia. Drama, konstfilm.

sKÅD-EsPELARE =
Fru Franceska Bertini . . . . . Francoise
Herr Stanislas Giarli . . . . . . Narren
,, Francesco di Gennaro . . . Lanciotto Mulaserta
,, Gustavo Conforli . . . . . Paolo q
,, Giulio Grassi ,. . . . . . Guide de Polenta

Dottern till Guide de Polenta, herre av Ravenna, den sköna Francesca,
skall mot sin vilja gifta sig med Gianciotto Malatesta, herrens till Rimini son.
Men hon älskar hans halfbror Paolo, som är en mycket vacker ung man - i
motsats till Gianciotto. -

Paolo delar Francescas känslor, men vill icke bringa sin broders förtroende
på skam, utan ber denne om ett uppdrag till nagon aflägsen ort. Men i afskeds-
stunden blir kärleken de älskande öfvermäktig och de kasta sig i hvarandras
armar. Gianciotto öfverraskar dem sa och dödar dem med en och samma värjstöt.

:i

En utflykt till de af floden Magdapis på Filipi-
nerna bildade forsarne.

I lätta, i en trädstam urhälkade farkoster, som med kraftiga ärtag fram"
drifvas af seniga infödingar, styr man mellan de af en tropisk vegetation be-
täckta stränderna kurs mot forsarne. Vid framkomsten till dessa lämna vara
roddare sina äror och kasta sig i vattnet för att styra bäten mellan de af bru-
sande vattenhvirflar omgifna klipporna och stenarne. i

Sa snart floden änyo blir tillräckligt djup, begifva sig roddarne äter om-
bord, och nu bär det utför i rasande fart, under skickligt undvikande af de ut-
efter stränderna belägna, farliga undervattensgrunden.

Augustas elektriska batteri.

KomisK.

i

Nytt program hvarje fredag.

 

 

ylàlppsala 1011. K. W. Appelbergs Boklr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain