#4400: Biografen Bio

Biografen , Bio

Vid Grindstugan.

Förevisningar: I
Fredagar Kl. 8-10 e. m.
- Lördagar Kl. 7-10 e. m.
Söndagar Kl. 2-5, 6-10 e. m.

 

 

Program.

Franska armen . på fältmarsch.

Den förälskade pagen.

Fröken Robinne från "Comédie Frangaise".
Dramatisk scen af Magog.

UPPTRADANDE;
Hr Oapoul . . . . . . . . . . Pagen
,, Thales . . . . . . . . . . Riddaren
,, Etievant. . . . . . . . . Baronen

(Tillhör firman Pathé Freresy serie af färgade konstfilms).

Denna vackra medeltida scen,
hvars verkan ytterligare förhöjes
tack vare fröken Robinnels skön-
het och behagliga uppträdande,
skildrar en kärlekshistoria mellan
pagen Geoffrey och en adelsfröken,
Alix de Ohampreux.

Baron de Ohampreux har lofvat
sin dotters hand åt riddaren En-
guerrand de Rochemorte för-att
besegla den nyligen ingångna fre-
den mellan deras baida emot hvar-
andra förut fientligt stämda hus.

Emellertid vakar trollkvinnan
Rosalba öfver den unga Alix7 lycka.

För att pröfva hennes fästmans hjärtelag, ber hon honom om en allmosa. Genom
sitt brutala uppträdande gör riddaren Ros-allra till sin svurna fiende, och dä
pagen kommer och ber henne om en trolldryck, som kan åstadkomma, att hans
rival glömmer AliX, sa lämnar honom Rosalba, honom ovetande, för att hämnas
pà riddaren, ett dödligt gift.

Olyckligtvis upptäckes Geoffroys list. Han kastas i slottsfängelset, där han
besökes af Enguerrand, som dömer honom att själf tömma den farliga drycken.

Emellertid räddar AliX den af henne älskade pagen, i det hon i hemlighet
utbyter giftet mot rent vatten. Samtidigt kommer Rosalba och vittnar om En-

,.Qerrandsdàliga egenskaper Ochnm .Geoffrorsloskuld i-,d(it....h9natill.står danska... v  .A

hon. själf tagit i attentatet mot riddaren.

Med sin faders samtycke gifter sig nu Alix med Geoffrey, tack vare troll-
kvinnans välgörande inflytande. I

  

Petter
som
amma.

Komisk scen
af Prince.

 

"Ondes besegrare".

Fröken Napierkowska från Stora Operan..
Sagospel efter en gammal legend. Bearbetning af Bourgeois.

UPPTRÄDANDE;

Hr Georges Wague. . . . . . . . Hin
,, Préfonds . . . . . . . . . . Olivier

Hin har just som litet tråkigt i sitt Inferno och beslutar sig för att taga
sig en hustru.

Han kastar en blaserad blick på var jord och upptäcker till hennes olycka
den sköna Bertrade, som är förlofvad med den balde riddaren Olivier.

Förklädd till en indisk furste besöker Hin henne för att anhålla om
hennes hand.

Lyckligtvis Ihar Olivier af en god fe blifvit underrättad härom och skyn-
dar till sin älskades hjälp. Men hans mäktige medtäflare är nära att med sina
trollkonster förgöra honom. v

Förvandlad till en gammal orkeslös tiggare, anropar Olivier den goda féen
om hjälp. Han föres af henne till en from eremit, som lyckas häfva trolldomen.
Dessutom fär Olivier ett kors af eremiten hvilket sedan tjänar honom som en
talisman mot satans onda anslag.

Tack vare denna dyrbara relik, lyckas .Olivier slutligen besegra sin mot-
ståndare och rycka den sköna Bertrade ur hans klor.

Kröningshögtiölig-lgterna i englanö.

 

 

NyttL program hvarie fredag.

 

Uppsala 1911. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain