#4397: Biografen Bio

Biografen Bio

vid Grindstugan.

Förevisningar:
Fredagar kl. 8-10 e. m.
Lördagar Kl. 7-10 e. m.
Söndagar kl. 2-5, 6-10 "e. m.
Måndagar Kl. 8-10 e. m.

 

 

Program.

Risfesten i Kioto.

(Japan). Resebild.

Längs de af en brokig .folkmassa uppfyllda gatorna defilera de olika korpo- "
rationerna med sina symboler: försäljare af sake eller risbrännvin samt deras
offergäfvor; en procession af religiösa sinnebilder frän Inaritemplet; präster till
häst; rishalmförsäljare; tillverkare af lyktor af rispapper; bärare af grenar eller
hela buskar, prydda med egendomliga, lyktor, samt slutligen barstolar med heliga
bildstoder af "Den hvite Räfven" (risets gud), af ett listigt utseende, med stora,
upprättstäende öron ooh spetsiga tänder.

ATHALIA.

Efter Jean Racines skådespel. Bearbetning och iscensatt af Michel Carre.

sKÅDEsPELARE;
Fröken Delvair. . . . . Athalia
Herr de Max . . . . . Ofversteprästen

Athalia, Judas drottning, har uppstigit pä tronen efter att ha latit mörda 42
prinsar af sin ätt. Joas, ännu i vaggan, är den enda som undkommit blodbadet,
räddad af Josabeth, öfversteprästens maka, som i hemlighet uppfostrat honom i
Jerusalems tempel.

Joad ooh J osabeth äro de enda som känna till hemligheten med hans börd;
tiden är inne dä Athalias ogudaktighet, som rägat måttet, drager öfver sitt huf-
vud den allsmäktiges hämnd, och Joad, uppfylld af helig förtröstan, uppenbarar
den dyrbara ättlingen af David, som han tills nu dolt med sä mycken omsorg.
Det enda bistånd som han räknat för att lyckas i sitt företag, är frän höjden.

. Gud är med Jioas. Athalia far samvetsförebräelser. Den ogudaktiga drottningens
fall är inne ooh det sä underbart räddade barnet bestiger sina faders tron.

l Kambodja.
Pittoresk resebild.

Denna film framställer nägra scener .från Siambukten, såsom inlastning af
oXar afsedda för Manilla, lossning af sookerrör, bananskörden, lifvet pä mark-
nadsplatsen, kinesiska handtverkare eto., alla lika intressanta som mäleriska.

i Herr Lechat
är rädd för
vatten.

 

Jorden, Sedd i förhållande till några ai de
förnämsta himlakropparne.

811 lektion iÄ astronomi.

Rosalie har
fått plats.

 

 

 

ÅNytt program hvarje fredag.

Uppsala 1911. K. W. Appelbergs Boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain