#4390: Biografen Bio

iografen

vid Grindstugan.

Förevisningar:
Söckendagar Kl. 6-10 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 1-5, 6-10 e. m.

W Nytt program Tisdagar o. Fredagar W

 

 

Program.

Malajiska småhandtverkare.

Resebild.

Denna film visar oss en serie synnerligen intressanta bilder ur de mala-
jiska Ismàhandtverkarnes lif: kringvandrande vardshusvardar, traskomakare, ris-
krosserskor eto.

Maskingeväret.

Komisk bild.

Petter vill dö.

Kemisk scen af Prince.

jikrobattruppen "Ses Kromats".

Denna underbart skickliga trupp visar oss a denna film ett i sitt slag
oöfvertraffligt nummer,  i fraga om elegans som precision.

Clownens dotter.

Dramatisk scen af Kéroul.

UPPTRÄDANDE;
Herr Thales . . . . . . . . . . . Clownen.
i  73 .i ,- -I [Clownens dotter.
Fioken Paoitti . . . . . . . . . IMjÖlkfhckml

En gammal clown lefver lyckligt tillsammans med sin dotter Irene, en
vacker och firad danserska, anda till dess att den unga flickan ger efter för en
af sina tillbedjares entragenhet ooh lamnar hemmet för att fly med sin förför-are.
Men fadern har upptäckt hennes förehafvande. Han förföljer henne ooh upp-
hinner henne i det ögonblick hon. stigerupp i en automobil. Dottern. försöker
nu undkomma honom, men. blir härvid öfverkörd af en auto.

Aren ga. Den gamle eloWnen, som har dragit sig tillbaka till landet,
kan  glömma den förskräcklig-a handelseiti. Han möter nu en ung bondkvinna,
hvilkens slående likhet med den förlorade dottern smärtsamt uppvaeker hans
minnen. Den unga flickan bemödar sig att göra hans sista dagar lyckligare,
och gubben, som förblandar bilden af den aflidna med den narvarande lilla
mjölkfliekan, inslumrar i den sista hvilan med det trösterika intrycket att vara
omgifven af sitt barns ömhet.

Den vilseförda.

Drama af Thierry.

UPPTRÄDANDE :
vHerr Dorival . . . . . . . . . Zinkarbetaren Jean.
Fru Tessandier . . . . . . . . Den. blinda modern.
Fru Ninove . . . . . . . . . . .Jeans hustru.

En ung hustru7 Marguerite, har öfver-gifvit sin man, som  Zinkarbetare,
ooh blifvit en dam pà- niodet. I

Jean, hvilken ej kan glömma den otrogna, lefver ensam med sin blinda
mor. En dag, under det han arbetar pa en byggnadsstallning, ser han sin
hustru fara förbi i automobil med en herre. Upprörd öfver denna syn, stiger
han miste, faller ooh bryter benet.

Medan arbetaren till följd af en smärtsam operation maste kvarstanna pa
sjukhuset,  nöden sitt intrade i hans hem. Hans gamla mor, ledd af sin
sondotter, maste ga omkring ooh tigga, ooh slumpen för henne i sonhustruns vag.

Marguerite gripes af. samvetskval, lämnar sitt glada lif ooh atervander till
hemmet, dar hon genom sina tårar och sin anger vinner förlåtelse.

(Ufraldf nf N.)

Rätt till ändringar i programmet förbehålles-

M Lokalen avmclergår (lesfmfelction två, gånger  weclcan. du

 

 

M" Nytt program Tisdagar o. .Fredagar W

Uppsala liCHl4 K. W. Appelbergsilåoktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain