#4379: Bjufs Biografteater

V Lungchamp. Trupprevyn i Longchamp har gått af stapeln
med sin vanliga succé. Den talrikapubliken hade tillfälle be-
undra trenne styrbara luftskepps rörelser ofvanför trupperna.

Pariskrmoller. Klädningar från Ernest Raudnitzs ateljé.

Bum. Turkiska kronprinsen afreserifrån staden, konungen
följer honom till stationen. i

Gillis. Undervattensbaten LLPluvioseu, som drabbats af en

ändagen n.

Inamn,

Hamburg. Marskalk gref

Paris. Juli 1911. En fran
apparat som automatiskt regler
raten har profvats närvaro af I
neral Roques, som själf företagit i

Grann Prix för Iantnmoniler i; - . En Fiaeaueomobn . K

 
 
  
 

för sresa.

 

aeroplanets-åjåmvikt. Appa-
Painlevé Baymönd och ge-

Dmlllller1911m . 

7,0,18,10 e. in.

Parisefmodef. Hattar från Felicee Chrétien.

bukten.

egt rum i denna stad.

olycka, ännu i färskt minne, har återtagit sin plats i hamnen.

London. Grundstenen till ett nationellt och galliskt biblio-

försedd med ringar från Micheli Fdirrnier som förolyckats.
Automobilen efter olyckan. Héme! . viäiner uGrand Prix".

 

 

 

 

 

 

I... .I
EEE! fader en maskeradbal. 2. Skenet bedrager.h 3. Oskyldig. fil. Jack ::
.III blir bortjagad. För att trösta sig öfver Nellys obegripliga köld ll i
 uppsöker Jack lifvet i vildmarken bland indianer och cowboys. 
I." Nelly kommer underfund med sitt misstag Och beslutar uppsöka Jack. :E
::=: 7; Jack som funnit behag i det okonstnade vildmarkslifvet, tager 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
   
     
  
  
   
   
      
  

 

I 1e-e

  
 

Stort spännande drama i. 10 afd.

l. För att lira sin dotters förlofning- med Jack gifver Nellys

under ett ki-oggräl parti för en ung indianska. 8. Den unga indian-
skan, som förälskat sig i Jack, erfar till sin smarta att han ar för-
lofvad. 9. Med uppoffringv af sitt lif räddar indianskan Jacks fäst-
mö, som sedan hon upptäckt hansatilliiyktsort, just är på vag för att

Indianer. Indianer.

e.

Enastående akroh-athild..

andra i djänfhet och

f, ersfjärilns flykt.

i :nåns win-en wq i

 
 

 

nnnnnn

 Kinday & Gmla nu

Härmed erbjuda vi publiken i denna film etty högst in-
tressant skådespel, dar vi se tvenne japaner tafla med hvarl
smidighet i sina på tärningar utförda
nummer. Ej mindre är var beundran för den uppfinningsrike- g
dom och den skickligher de utveckla vid den underbara papp-

 
 

 
 

  

l

l
, ,

wa., f.

Mar 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

Amerikansk hlograflnld.
En ung indian, uDen LensligeltäfvenLL kallad, har räddadt en
rik forskningsresande fran att bmkomma i ödemarken.
Upptagen af den unge indianens gästvanliga stam, visar forsk-

ningsresanden sin tacksamhet för indianen och denne å. sin sida fattar
tycke för civilisationen. Efter len tid beger han sig till staden och

1uppsöker forskningsresanden, som blifvit en rik bankin Den unge

indianen förälskar sig i bankirens dotter Nell.

Han blir bortstött och af hämnd ämnar han stöta dolken i den
i en länstol inslumrade förmente bankar-en.

Da glider skynket undan och indianen ser isitt tillamnade offer
sin älskade Nellr i 1

Trött på storstadens lif återvänder LLDen enslige låtafvenLL till

fprarierna, hvilkas fördelar han ett ögonblick misskandt.

ndianer!

P1

(Q Komjsk scen.
En fattig bokhållare, Leonce, mottager ett telegram, hvari han
underrättas om, att hans tants sjukdom tagit en. oroväckande
vändning. Leonce blir förtjust, och skrifver till sin hustru att
hon skall resa tilltanten med en burk sylt; detta i syfte att
påverka henne för att blifva ihågkomna i testamentet.

Leontine, hans hustru, skyndar därför till tanten med
den största syltburken. i

Tanten blir glad och visar sitt testamente, hvarigenom
hon insattes till universalarvinge.

Léontine återvänder hem. Knappast har hon rets förr-
än tanten, som är förtjust .Ai sylt, öppnat burken, då hon på det
papper som betäcker densamma, upptäcker sin .systerdotters

stil. Hon läser: u Kära Leontina - - jag har just

   
  

 

 

 

 

 

 

mans

fått ett tele -e - - från doktorn - - -e kärringskrället
tant Ursala ; - nära döden H I- Res till henne - måna
om- arfvet - - f- -f Din make.

v Det var Leonces jungfru som tagit hans bref till om-
slag på syltburken. Tanten ar nära att kväfvas af harm. I
N ågra. dagar efter afsomnar hon. Förmögenheten har hon tes-

tamenterat till sin jpngfru, samt till sin systerdotter och hennes i

man - syltburken m .

l . Entré-y nlnre ina p1. 50 pre, ann p1. en 61.16,3;an pizzenre,
 I barn Izsta pl. 35 öre,,2:dra pl. 25 Öre. Szdje pl. 15 öre.

 

-lzhppau 1911. ITquergs Trycken.

Follyalllehleall. En mycket häftig eldsvada har utbrutit i
skogen, förstörande densamma på. en areal på 1,000 hektar. f

Bla JBIIBlPO. Intressant regatta har egt rum i Betafog0-,

Edinhufg; En trupprevy i närvaro .af konungaparet har

lll.u::=

 

...I-EE

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain