#4378: Elektrobiografen

sI dag Lördag och il morgon

Å

 

 

visas å

 

 

 

Söndag

Linköpings Elektro-Biograf

 

 

 

 

a r

 

med vederbörligt tillstånd inne å flygplatsen

tagna bilder från

e hf . v -2
L Ä f I! 1044 ÅU-iliu .CIA -

 

 

ääääääääääääl
Dessa äro de bästa bilder
som visas frän denna
märkliga täflan och få
ej förväxlas med såda-
na som tagits utom flyg-
platsen. Den värdera-
de allmänheten bör själf
genom besök förvissa

sig härom.

 
 
  

  
 
 

 

 

 

 

a i 1 , ff 1
 V , 6 f f
WMWWMWWWWWWW r Q4ÖQ ,Wmml -
r r" .x - .N w .-
äziåtzéåaååaéfitaäzåäzéäaåmååaà ami- X Fx s W, 4ff 141.3, .q 
Pak-:1 I; 1 " Q
- 1:2. l :3 h i a s- m.

 

 

 

FLY

 

GVE

 

om: 1 s-rocxuomu.

 

 

:fwàr
:år ä
I .MIN-F-
41,) NJJJJJ-ä- ,, i
.Vnmsfwrf ,1H e
, (ämvfzmäa. brunt; 1, , 

 

 

Ur bildserien är att " v -=-
märka: I

Nervös ankomst. - -Svend-
sen anländer. - På flygfäl- -
tet. - Prins Eugén och frih.
Cederström. - Cederström
startar med sin "Blérjot". "-
Svendsen startar med sin
"Voisi-n." - Svendsen landar.
- Konungen och Cederstöm.

 

 

v

N! riv; r) J rNJ fl 1 rNJ rI J rf 1 rf 1 y1,1 N; rf 1
:aQawäawaåiàwwååéåååffgqäåå

m(1,.)-m(f,;m(2imffm(1f; ,Å(1f.-u(ff,--..rvfm(4.u(a.4

 

 

. I  löfrigt ärprogrammet årA w v
 Linköpings Elektro-Biograf  

synnerligen rikhaltigt och välA

sammansatt.. x

  
  
  
   

 

i- 1- I. aw:
näs

il f

  
   
  

   
  
 

 
 
 
 

 

 fjf

lb

   
     
 

ns

fr ni
r i i
f, i w i

l
X

r
If
l

ii"

11I
1I
-r

   

o i

 
   
 
 

 

 

  

 

 

, Ä!

 

 

.Wiel I
Frlh. . (leder-ström.

 

Linköpiing.,-Östgötens boktiryckerri, 1910.

Information

Title:
Elektrobiografen
Printed year:
1910
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain