#4376: Biografen Bio

,, W ,  - ngfmmet -  = f  
 X från Onsdagentpo, m. Söndagen 

- 4nuiptagei. 6.: I , , v Y

 
 
 
 
 

f S I-àdespelaren! en ry. Paus-5.; f -

i V i
. i I - .
T: 5 . I i
LÄR W x - , g ) . v Å
Tf, b f x X 1
 . L I 4 - 1
, 4 i i k
:I .I , .
p A
, V .

4" , V :
. - , -
n r Å i

. 1- V 1 V .
4 n V .
V E n I
. t k Å V ,
. Fk
v , w

:3.
:3
M
N
m f i i
à!
IQ
-
-
N
M
à!
H-h
lb.
-1
l-AO
o-v
à!
-

  
 

  

a

a .
I .

1 i åftlznrtljestasångerna,4 " i i i ) Y- Jscensah aj Zraversi,

  En Sväfmof SOm-Sysslafmed magnetism. i "   f :

 

 

  

f  = . samma  icke murade F nu dataprogram. R   k
 35-! I Söndagar é 2-5 -0- -lO. Hvar-dagar 6-10 em,b 

g I (Måndagar Ochrisdagarinstända.) y i - j

 

i L L w Besök Upsalas i frnàmstabiogr-af; i t - é -1 =

. i Å  ffSjaårvaignar-afgåb från StOraftorget hvardagarnå minuter efter hvar-16 hel Kvart.v

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain