#4372: Norrlandsbiografen

k z
.

. i

I i kommer!
i  Praktfulla. lärorika förevisningar af w i

 RoRLlGA BILDER 2 

 

 

 

 

 

Ur. det stora prdgrammet framhållas:

Den slora slràjken. f I AKTA PORSLINET!

Den som kan bära ett dussin tallrikar på detta sätt som lbilden lfram-visar, ntan att slå sönder dem,
. f ----- får frilbiljett till nästa föreställning. v , -
E     f  H I l f f  E - " e 
sPÄNNANDE KÄRlLEKSDRALMA- - ,l n   I c , 

é on "toer
V n i Berlin. f , 
Lufthanekatasj-nge b i I Bohveteskörd i Bretagne.

é f K Centralafrika. i 
    H u nden och ko rtven.

lif ibland hedningäma- SKRATTRETANDIE.

1) Jlärmvägrsfärd. zfinkgrufva. 3) Gnus. 4) En negergoåses miorglonbad- Elen-.lien 6) "ä
Negrer lagande ein kanot. ,7) En neger i arbete. S) Leolperdpalr, LeJUn- 9) Plxlegelqz-V11111011 hämta Val"

. l l - 1 ,, .fa .13)Ba-,.14)F=ktkka 0 " . w -
tät.321.13att?lllååleäårlåfäånglå?3.3.?Elli...låthtåifpfålåmed kaåoåmg- m O S pa DE UPPSLU PPN A BYXORNA.
i i v När Petterkwist var på bjudning med spräekta byxor.

i Johan söker plals I  
V I BLL-ER

serum smyger. i - En kapplöpningvi England.

VACKER SPORTBILD.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En misstänksam man. 1 "
Hur det gick när svartsjuka Lundström skickade fotografen att bevaka Sin ffu- , I b e la Id h yra

G NOM 0 IGl
E R L ELLER

I En filmsia I i brand. Del iörlrollade husela I

(Där lefvande bilder göra-(SJ

1 r oo f
En verkmäetare som atlundas Islinipnincipale goda leftfidsfllllllånande anfälällel: gnäll med GP fulhet-am, f    
Vilken lblir arfslkedrad. Verlkmäetaren beetjäl sin principal, anlagge111 Sedan GM 1 falbfliken Och SylelJC-GT 61011- i Q

den på arlbetaren. Från denna lorandfinn-es nu en serie natnitIPgna 1bilder, allt "ifrån brandkårens "Utfyck- n k
ning tills huset ligger i aska. Men .på kontoret ligger beviset for den bTOttShåle- I VALDIGT SKRATTRETANDE-

 

 

 

 

 

 

2 timmars föreställning, 1,600 mn- films visas. Hvarenda bild absolut ny sedan föreg. besök. Oöfverträffade klara o. blinkfria bilder.
f Försaka ej tillfället att få se detta storslagna program, det återkommer ej merl

Detta program öfvergår, all konkurrens. Bilderna äro väldigt intressanta o. lärorika och komma säkert att utgöra ett angenämt minne.

055.! Ändring af programmet förbehålles-

Biljellpris 50 öre. Barn 2-5 öre- v - k Till talrikt- besök inbjudes!

vördsamr DIREK TIONEN.

 

Umeå 1911. A.-B. Nyheternas Tryckeri.K

...f

Information

Title:
Norrlandsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain