#4371: Skandia

.fueaewwww

. "but-[mal i

OB S. l 1jg-timunrles program.

Arbetareförenimgen

:er14

ENTRE: 1:a plats 50, P2:a plats 35 öre;

barn 25 och 15 öre

Program från och med 29 December till och med I Januari.
Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

  

i ä

(Senaste nytt lrån alla land.)

 

 

 

e iörestallning.

"r
CU

)

w .
CU .
.2 -
a 

1,300 meter Films. utsökt-tina-nyheiter

Scen ur ryska affärslmlmzerzs liv.

En köpmnn i Tvet", Nikolaus lllnssilietif1 förälskar
1 den rat-.km Nadia. Han blir allt mer och mer hetngen i
den unga liwkans skönhet och föreslår latt horttora henne

sig

från fästmannen, André, Åsamt lyckas-Vverkligenv :Lorier-la.

henne-.genom gluiiäeuav sin rikedom.

Aven om Nadia i sitt nya liv linner medel att till-
fredsställa sin fåfänga. linner hon varken lyckan eller kär-
lekens glädje! Hon förföljes av ständig saknad efter den
hon övergivit. Men det är for sent, ty trots ett förtvivlat
försök av Andre", att rycka henne från rivalen, mäste Nadia
stanna hos den som förstått binda henne.

 

 

ltertretterls hämnd.

Komisle Sfen.

 

Pingoin iir den olycklignste hlnnd hyresvärdar. Hyres-
gästernu nplwnktn honom d gligen med klagomål Över port-

Ynkten lÄlueornon. Pingoin gor "portvnkten förebråelser och
denne hvar sig, :nt hylesgttsternu yblfolu få umgälla detta.
Genom ett listigt tillvägagàende för ätter han hela huset i
uppror.....Målare.ns. älskvärdn .kn-:ment -iei-flfrzårllenrernref-"ldelandVV
om, att hennes Vän hedrar henne med dottern till hyres-

 
 
 

gästen en trappa upp, Vilken i sin tur hedrar sin hustru b-
Denna återlgen är för- 

med damen, som hor två trappor.
trolig med den unge mannen tre trappor upp. Man kan
lätt tänka sig, vilken uppe åtndelse dessa uppdaganden skola
åstarflkomnni. Ehuru osnnnu ge de npphoif till ett häftigt
slagsmål och Due rdon hetruktnr ioitjust sitt Verk.

 

Monoporilm för. skandia-eiogmren.

Konsttllm kav rang.

 

Kinematografisklt drama i 2 akter och cirka St) avdelningar av URBAN GAD.

eeeee Spelat av fröken ASTA NlELSEN. eeT-åé

H l i VU] WEHSO lell-tNA:

hlzigdn Yang

 

Fröken Asta Nielsen.

 

Kyrkoherde b" Herr Neergnnrd.
YA .i t" yÖl" 121115 SOU ......... ., w n. Vinesen.
lxnut, ingcni , l 4 f) l)

Rudolf Stern. nrtiet Poul ltenniert.
Lill)P dyEsteellemmmHujnunmmmH Fröken Snimin,

En kypnre 

llerr l). Strilwlt.

Handlingen iiirsiggår dels i storstnrhen med omnejd7 dels i en prästgård på. landet i Vinn duger.

Skånska Dagbladet den 27 sept. 7970.
- Det spel fröken Asta Nielsen presterar i Mu;
stora, tordrnnde roll iir ei blott utmärkt utan pà sinn ställeny

 

 

Hi Vnngs
nn t. vx.

  
 

i sista scenen, Verkligen stor, gripande konst.

Säkert hur Yttre. hiograftentrrn- med denna hild. som konstnärligt
sett står Oändligt lgt över md som brukar visas nr trim-"ruidrnnnr,
kall-ut sig en kusripje1 ut" första rnng, som sfikert skull fylld sulongernn,
föreställning efter föreställning.

  

 

.Köpenhamnsiidningarne

yttrade sig efter premiären på det mest heröxnnnnnle sätt. linda
frun -Berliinflqc- lidendexx och rNntionultidt-ndm till de sunt honlevnrd-
hidden.

 

 

 

Eeskrivnlng mot lllöre.

 

 

 

 

En alltför kärlekslnll hustru.

Komisir scen av Georges lista.

Isabel" som anit gift i tvål lir. tröttnar ej på att fortfarande
rer-hope singi inn med kiirlekshetygelser. Men-Georg försöker undliy
hennes smekningur och riiddu sig genom llvkten, men lsnhelln förföljer
honom iindn tiil sjöhotten, vavitest han. lån-sedd med en dyknrmiriikt,
söker en fristad. Till slut blir han uttröttud och försöker beg-(1 .sjiilnnord
genom att ta gift, men Isabella hur utbytt giftet mot vatten.

 

Obsd Lördagar samt sön- och helg-dagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. lll.

 

lsrihelln huslntnr IV"trniln honom och .skriver en biljett: elin
mig ej liingrel i" Ei ligt Yin-ker att knnnn tinnn en
:innan mun. :ädjih .ing itmnur skalln migI enw Detta har verkan. Nit
Georg tinner .sin lsuhellu i armarna jan en riv-ul. upprnknur hanel förrn
latt-luleot-li mnknrnn upplevt! en ny snirknninud.

 

 

llarn under lö år :äga ej
tillträde..-

n

- Övriga dagar två, föreställningar lidt) Och 8,15 e. ln.

Orebro 1951.

E. A. Welms trycleri. A

 

 

 
  
  
 

 

  

ieenqei "eiswguiei sualegA I AV

e lex va i

seminar

i

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain