#4368: Skandia

I OB S. 1 V2 timmes program.

 

Arbetareaföreningeaaa

Program från och med 4- till och med 10 December.
Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

 

 

ENTRE: 3:a plats 50, 2:a plats 35 öre;
barn 25 och 15 öre

 
   
   

 

 
 

 

  

Herman, Cirkusartist
Miranda, ,,

 Cirkus Lovan har uppslagit sitt tält i landsortsstaden.
 Ryktet härom har nått det närbelägna godset och på sin
 morgonpromenad beslutar godsägaren att taga cirkuseni
 betraktande. Han träffar primadonnan Miranda, som ärför-
ff lovad med sin kamrat, den manlige och kraftige Herman.
 Godsägaren, greve Georg von Redman blir genast betagen
 af Mirandas skönhet. Han avtvingar henne ett löfte attbe-
" söka honom,y och under aftonens föreställning sänder han
henne en påminnelse härom.

Miranda beger sig till godsherren med beslut, att icke
bliva hans älskarinna; orn han vill vinna henne, måste han
i, göra henne till sin hustru. Hennes förhoppning gär i upp-

fyllelse. Miranda blir fru på godset och Herman, gycklaren,
sitter ensam med sin smärta.

Det äkta paret lever ett lyckligt liv tillsammans med
deras lilla dotter, som förljuvar deras tillvaro. Men även-
j, tyrarblodet är svårt att tämja, det låter icke binda sig i en
I ärbar hustrus förklädnad. Det är bal på godset. Miranda
 dansar - och dricker. Hon hängiver sig åt de vilda dansar,
som plågade dansas i tältet. Gästerna se på i stum för-
våning. Godsägaren kommer och blir förtvivlad över skan-
 dalen. Han ber sin hustru att sansa sig men hon svarar
 honom hånande. i

Monopolbild för Skandia-Biografen.

Heltimmesskådespel i 2 akter och 35 scener av Lauritzen.

Hrrangerat och spelat av den framstående norske skådespelaren mälle BJÖRNSON.

PERSONERNA:

Georg von Redman, Greve, Godsägare .... .. E. Nergaard.

Nu upprinner en ledsam tid för Miranda, .hon har.

 

 

To

  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 

  

 

gi suepjmn

HUJ

 Björn Björnson.
 Gerda Christophersen.

tråkigt i sin" förnämhet. Då driver hans längtan Herman i -
hennes väg, han smyger sig efter henne och frestar henne 
med påminnelser om cirkuslivets härlighet - och hon låter Vi;
frestelsen segra och följer honom. Genom en agent få de
genast angagement, men redan första aftonen faller han och
skadar sig lifsfarligt, och Miranda måste under hans långa
sjukdomstid tåla nöd och brist på den usla vindskammaren,
där de bo. V

Han blir åter frisk 4- men hans kraft är bruten och
de måste ägna sig ät det allra lägsta artistliv. De sluta som
kringvandrande musikanter. På ett värdshus blir Hermamrå
och tvingar Miranda att dansa, men hon sjunker samman 
av trötthet och förtvivlan. Han slår henne, överfaller gästerna 
och blir häktad. 

Nu är Miranda ensam. Hon driver omkring på lands- 
vägen. Plötsligt får hon se en liten flicka. Moderskärleken 
vaknar och längtan efter hennes barn driver henne tillbaka 
till godset. Den ädle mannen tager emot sin vilsefarna 
hustru med öppna armar och lyckan småler åter mot henne.

Men ödet förföljer henne. Ater dyker Hermans skep-
nad upp inför henne, han kan icke kväva sin lidelse, men
Miranda avvisar honom denna gång och kämpar för att und-
slippa honom och det kommer till en sista uppgörelse. dem
emellan. . 1

sejjgnaaig la ina).A jvierjuqej eisiu

i

 

 
   
 
 

Turisten färdas ömsom i båt över av höga berg fullständigt
inneslutnal sjöar, ömsom i vagn genom skogiga och gröns-
kande alléer eller till fots bland de himmelshögt belägna

Örebro 1911.

i från Nya. Zeelands kust..

Imponerande naturscenerier. . i
Kinematografi i färger.

Barn äga ej tillträdel

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 e. ni;
Övriga dagar tvà, förestä

. eliris tryckeri.

glaciärerna samt njuter .av de underbara utsikter, som upp- i!
rulla sig under denna pittoreska färd, . ,

.N

llningar 6,15 och 8,15 e. m.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain