#4366: Skandia

l,300 meter Films. utsökt tina) nyheter, visaslvarje iörestallning.

 

 

 

 

 

 

  

4,"

ENTRE: 1:avplats 50, 2:a plats 35 ore;
barn 25 och 15 öre

OB S. 1 V2 timmes program.

Arbetareföreningen

Program från och med 27 till och med 30 November.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

Från en utflykt till den s. k. Edmund Klamm- 

O

 

ravinen i A
I I Vynil r! 2
Saehsska generell. ll
. i Vi i;
Vi få. har se en av de intressantaste trakterna i det 7 1i k lg
Sachsiska Schweiz: Lilla Vinterbergs imponerande basalt- Fu; M
klippa; Prebischtors storslagna arkad, vilken reser slgbland W 
klipporna; Kamitz pittoreska stationY belägen på botten av 5 å o w n
en. ravin, dit man endast kan färdas i halt; ravinens för- vsenasliä fran alla Iand- 
näinsta station, Herruskretsehen; Lielitenhains Vackra rat- i l - W

 

tenfall o. s. v.

 

 

Konstfilm!

n

 

 

Konstfilm!

I Heltimmesskådespelet 

 

Modernt storstadsdrarna I den kvinnliga huvudrollen:

i 2 akter och 70 scener. Fru Philippe Fredriksen.

 

PERSONERNA :
Fru Philippe Fredriksen. Raul IJones
Herr Paul Welander. En privatdetektiv
Kypare, Varietéartister, Ilftestauranggäster.

Herr Arvid Ringheim.
Herr Robert Smith.

Marcella, varietefsångerska
Ernst Lange, direktör

 

Handlingen försiggår i Våra dagar dels i en amerikansk industristad, dels i Newyork.
Monopolbild inspelad i Köpenhamn och Malmö samt på en bekant badort.

Beskrivning mot 5 öre.

  
 
  
  

x

Monopolbild för Skandia-Biografen.

P P Värmeb 1

Komisk scen.

 

träde dt den enkla baddl-iikten, som unlngts av den eleganta världen. 
Till och med överlietens representanter bibehålla endast sin kepi och
den obligatorisk-.t vita staven. De mest pittoreska och lustiga scener ut-
spelas under den ständigt blåa himlen. Slutligen tördunkllls denna av
några moln. som utgjnta. sig i en uppfriskande skur.

 

 

Böljan kommer från ekVatorialtrakterna. far över den brännande.
Ökensanden samt kommer Iödeliiggande och föl-lliirjande till vara länder.
Hettan itr tryckande och outhiirdlig. Stadsborna bege sig skyndsamt till
havet, lloderna och sjö-arne. för att där söka en behaglig svalka. Mo-
derna7 som till följd av omständigheterna. mäste jämkn med sig, ge före-

Earn äga ej tillträde!

 

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. G, 7,30 och 9 e. m.
Övriga dagar tvà, förestäl (Lif) och 8,15 e. m. i

 

lningar

:få 
Urclirc l;l.Å lL. A. Kllelins tryckeriV

 
 
 
  
    
   

 
 

lsellgnlellg [e ne). iielillii-qe; elsuleuJol snäppet :lv

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain