#4360: Skandia

,.

vf" 17:,

Pintklessigatiravisningar -1 l .

11", w
.. t

wii-

 

OBS. 1 lfz timmes program. :i I ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre; I
Arbetareföreningen ba"- 25 "Ch 15 Om

.Program från och med 23 till och med 29 Oktober;

I Eventuella ändringar av programmet förbehålles.
a: P f
9 Pathe-Journalen. .-
é- Senaste nytt1 från alla land. "i

   

Modernt socialt Pariserskådespel i 4 akter av Garbagni 8: Borgeois.

20
1

2 .
a
4
5

26
6
7
s
9
10
11

12 i 30

13 31
14

15 se

. 34

se

ae

Handlingen försiggår i Paris i våra dagar.

I Akten: Frestelsen. 19. Den spanska dansösen 40. En ljusgliint.

. . Ett rendez-vous. 41. Plats som staderska i tHötel
- Ett 110111; Trånfld- 21. I dansösens kladloge. MOflGPm-
- PafiSeFHleiltlS llV- 29.. Brustna illusioner. i 427 I wHotel Moderna.
 På väg till ateljén. 23. På vag till Maxim.
. Ett möte i parken. 24, I väntan,
. Hon hör för första gängen karle- .25. Paris vid natt, IV Akten; Åter-lösningen,
v kens ord. I i i i. Ett uppträde på Maxim. v
- Hennes bättre Jflg- 27. Den övergivnas ångest. .43. Olyekorna förfölja den olyckliga.
. Vid arbetet. 28, I betryck. x 44. En ful beskyllning.
- Bllletten- i 29. Vännerna äro borta. , 45). Oskyldigt misstänkt.
. Hon faller för frestelsen. I 46. Flykten.
. Detta är nu Ditt hem. I .. 47. Vid Seine.
. En tanke på hemmet. IH Akten" Pa gatan. P 48. Hellre döden än denna skymf. - -
. Föraldrasorg. , Resan utför. 49,. I smedjan,
- Ett Sorgebudskilp- . Hon säljer sinajuveler och toaletter. 50. Räddad från-Seinens botten.
I . Ett lyckörus. 32. Exekutionsbetjanterna. - öl. En hederlig budbärare.
. Onda amngar. På gatan. i 52. Hennes lidande har gottgjort det
 Tankarna gå till hemmet. - förliutna. i
. - i . En sorvsens bonino". 53. Vid svukbädden.
H Akten" I Maxim" . Vid mgderns dödsliåtdcl. 54. Det finnes inga felsteg. som ej

16. I Parisy nöjesvirvel. 37. Ingen förlåtelse. kunna förlåtas.
17. På boulevardvarieten. 38. Hemlös. I 5:). Molnen liavn skingrats.
18. Pariserliv, 39. Vilse i (len störa staden. 56. Solen skiner äter.

iseggniang la un). Heilnqe; eisiuguigi Isueppeff AV så

Fullständig beskrivning över skådespelet säljes för 5 öre.

  

.å
i Tvänne grannar. é I

Kemisk scen av Max Linder.P

1,300 meter IFill-ns. utsökt tina nyheter, visas varje föreställning.

 
  
 
  
  
  
 
 

Publikens gunstling, den sympatiske och framstående skådespelaren Max Linder, npptrider nn för första gången efter
. en lång Sjukdom ikomedien "Twinne grannarn.
Tvänne älskande, Max och Nettgi, vilka äro grannar, Nettgi blir ursinnig pch .förtvivlad saint later sin vrede :v
ha valt en fågelbur till Poste restante. ut över den brottsliga som hon plågar under måltiden i1
Det harig-enom vi få veta att Max är Nettgis fäst - "till vilken han är inbjuden. Max försöker hålla sig lugn, I
man och denna dag ämnar framföra sitt frieri till henne-erfar. men slutligen brister hans tålamod och den hetlevrade l,
Den slarviga fästmannen råkar emellertid tappa. ett Nettgis far har all mödzi- att åter försöna denna med fäst4
mycket komprometterande brev, vari den unga fiiekan er- mannen, som lovar att .för fram-tiden avth från alla Y
håller bekräftelse på att han bedrar henne med en viss fröknar Lulu. X l

fröken min. - OBSI! Barn äga ej tillträde-

0bs.! Lördagar samtsön- och helgdagar tre föreställningar kl.I ö, 7,30 eeh 9 e. m. 11
Övriga dagar två, föreställningartili; och 8.15 e. in.

 

 
  

  

(Jr rf: Vi. i.. A. erins tryc

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain