#4358: Skandia

BIIIE

ff

 

OBS. l V2 timmes program. I - ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;
Arbetareföreningen bam 2:5 och 15 Orea

 

Program från och med 2 till och med.8 (lldobeitI

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

Avdelning" 1, att pä ett Vetenskapligt och rationellt utveckld, hela-
I kroppen. Vid alla rörelser arbeta rygg, sid- och underlive-
. . musklerna, bröstet utvidgas genom magens indragning, ax-
Ell  larnas dragning bakat och huvudets ratta ställning. Till
- i l följd av dessa Övningar aterställes kroppens yttre harmoni
och andningsprocessen försiggar tillfredsställande.

stor Dinkas-liövdiiig. V V  

1 Dinkasnegrerna, vilka bebo stränderna av Balir-el-Abiad, .
äro iögväXt-a, leva i vpolygami och idka boskapsskötsel. I I . 0 i.

1 Vi se när liuiideras hövdingar, utstyrda i europeiska  
klädesplagg, taga emot en beskickning. Anhlic-ken verkar
komisk. stor-vuxna vildar i hög hatt och försedda med näs-
duk. "Kvinnorna ha prytt pä bästa sätt, efterliknande
europeiska damernas sätt. Naturen gör sig dock gällande På en bar l. Afilona bjuder e" .indiallflicka ut Pquerade.VäStar och
I Och de återvända Springande- Dinkasnegrerna afstå snart andra prydnader till covv-boyenrna. varvid en av dessa forsoker tvinga henne

n - -- - .stil ,,ati.f,1dricka rivnnvin Dartry A. i tagged-tilltnamnetKidbemelgnw 
i.fr-8.11h ClvllisatwneHSQ-vai b ytnävkrna och Kid blir segrare, samt

ra an avgöTe-s4 utom us medelst kn
enkla Vaiior, uppsöker därefter indianflickan, i vilken han är förälskad. Hon besvarar
gg. Q; 3:; i hans kärlek och Bud anhåller hos hennes far omzhennes hand. Men-den
i D i i " Store Hövdingen avvisar den alltför fattiga friaren. Indianflickan blir för-V
, tvivlad över det faderliga beslutet och för att hjälpa den älskade, stjäl hon
: , , i , kassan från barinnehavaren. Olyckligtvis tappar hon ett smycke på baren,-
R  vilket hon erhållit av Bud. Nicholas, den cow-boy, som Bud fällt till
y . marken, hittar smycket. Bud förskräckes när indianflickan lämnar honom
" - skatten ozh omtalat stölden, och för att rädda henne från straff påtar han
sig denna, och är nära att bli arrtsterad. Men indianflickan fattar tvenne

i I I
revolvrar och håller sheriffen på avstånd medan Bud4 flyr.. l-lan gripes
- 1 . dock igen, sårad, och domstolen vet ej om den brottslige skall förklaras
i förtjänt att liängasreller ej. Juryn är ej heller enig och Bud svävar
mellan liv och död. Nu uppträder hans rival Nicholas och dennes röst
avgör domen. Hari glömmer helt ädelmodigt deras forna osämja och
åk it? it;

:i

Amerikafz Kinema.

IlV

 
 
 

e

i

   

å
än
.i
i-.i

 

 

e föreställning. av f
m-

, visas var]

röstar för frikännande, varefter Bud1 får sin älskade. "

i w
p n lv? 

 

 

ievnqej i Biswgingi suapli

- PATHE-JOURNALEN.
Senaste nytt från alla land.

 i En apa som fotograf.

. Lustspel.
F  k En uniar sjöofficer, som återkommer frän en lång resa, hemför en
r a S  mängd plåtar, som han lämnar till en fotograf för att få dem framkallade. 

Den sistnämnde har en förtjusande hustru, vilken fångar den unge i.
. r .- mannans hjärta. Han gör henne enträget sin kur och Whon är ej känslo- 
l  c- lös härför. En dag under mannens hortovaro samtala de bägga älskande .
helt ömt framför kameran, då en apa, en gåva till den unga frun från "
i b . - officeren, under lek med objektivets päron råkar knäppa till, och de äls-
kandes bild fästes på plåten. i
I När mannen framkallar denna upptäcker han sin äktenskapliga
an e olycka. Han tar dock saken med filosofiskt lugn samt her sin rival
i behålla hustrun och självf nöjer han sig med apa-n som sällskap - och0
i Toulons -hamn 25 I september 1911.

medhjälpare.
Vår pa platseny varande fotograf lyckades taga en
serie utmärkta bilder av denna hemska katastrof, och äro
vi redan i dag i tillfälle att visa denna Elin. -

 

 

Avdelning 3.

1,300 meter Films. utsokt lina nyheter

 

m, isnijgniaio la uu). i

Den äkta mannen, som ville
spela på kapplöpningarne.

o Vi 4 " - , . .
Avdehnng Kemisk scen au Charles Clair-vzlle. v
Agenor Lacerise har hört viskas om möjligheten av att kunna vinna
hustrun släpper ned sin lilla hundrBijou, passar han på att snapsz bort1

e. se 

n. .9. - -

l i på kapplöpningarne och försöker låna louisdorer av sin hustru för att

 a hålla pä någon häst. Men Fru Lacerise, som avskyr allt slags spel,y

- vägrar på det bestämdaste. Nu hittar Agenor pä ettl listigt knep. ÅNär

I I .. .

den samt gor upp med ett stadsbud, att denne skall föra bort hunden

i  I u e T - å mot belöning! De komma överens om att dela belöningen.

. Ixnepet lyckas. Fru Lacerise är förtvivlad över förlusten av sin hund

i Stockholm och utlovar en belöning av 100 francs åt den som äterför hunden. Stads-
." 1 budet .låter olyckligtvis taga hunden ifrån sig av en annan, som också

Den Svenska U wmnas ip ln v" 7 I Y (v Y , I - viil vinna belöningen. Bijou lyckas fly och kommer hem av sitr själv.
ei) t te i unten Skapadeb dl plo Var spelare. som ser sitt hopp svikas, tröstar sig när hair fårrvzta-I, att

tessor Ling i början av, 19:de århundradet, har till uppgift den häst-han tänkt, hmm på, kommit in SistV

v

 

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. In.
Ovriga dagar två, föreställningar 6,15 och 8,15 e. ni.

  

  

.v 4,. :-

 

Örebro igii. ll. A. Welins tryckeri.

s

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain