#4357: Skandia

; W

ing

e töreställn

, visas var]

1,300 meter Films. utsökt tina nyheter

äs

 

I Eld

 

 

 

OBS. 1 V2 timmes program.

42:.
h . - .
f .5 , .
l . , x .
i u
...fl-"wii- Å, .
-s f
:si f

 

 

ENTRE: 1:a plats. so, 2:a plats 35 öre; i
barn 25 och 15 öre

 

. Arbetareföreningen

 

 

l

Program från ochb med 25 September till och med l Oktober.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles. i

Avdelning 1.

FRÅN TUNIs.

Infödingarnes kvarter utbreder sig på den höjd som skiljer Bahira
från Sebkha es Sedjoumi och bildar en stor vit däck, mot vilken mina-
reterna-s tina silhuetter avteckna sig. Medina är moskeernas, palatsens
och de krokiga gatornas stad; i Harat frodas en mängd eländiga tunesiska
judar. Overallt slingrande passager och galler-fönster, utan att räkna den
egendomliga syn,.som souks erbjuda, d. v. s. den samling av krokiga
gränder och basarer, varest man säljer de parfymer, broderar de tyger
och tillverkar de klumpiga smycken, varmed infödingarna pryda sig.

Vi-äro nog lyckliga att kunna visa åskådarne en episod från Kar-
tagos förstör-ing, Tunis forna lysande medtttvlare, spelad i själva ruinerna

av den gamla staden.

. ,- .
..w.f,-I.14w... ,

 

.W Pathé- 
 Journalen. " 

wI
.nl

Senaste nytt från alla land.

:åsäsäsäsäsäsäsäkäsä
rss

"I
.I

Den levande fåtöljen.
- Amerikansk skämtbild. I

Alice är förälskad i kusin Harry och vill gifta sig med honom,
men hennes mor år däremot och vill skicka bort Alicia. Harry besöker
fåstmön under fru TeWards frånvaro, men överraskas av besökande. Harry
gömmer sig. Nu uppstår många komiska scener, ja man tror rent av
att det spökar. Harry rältldar situationen och får till tack gifta sig med
Alicia.y Nu blir det bröllopsresa.

vi I
ln A n

. Avdelning 2.
-En expedition tillI 4 
Salomonöarna.
Kuhn-md. Resebild- Knlnrerad.

Färden går till landets inre under många strapatser
uppför strida strömmar. 1 ,
Halt göres vid utkanten av en by, bebodd av svarta.
uppgöres och frukost tillagas ivdet fria.
I negerbyn tillbytes landets produkter mot vapen och
leksaker och återfarden antrades med värdefullt byte.

ål? åk iii

Martha Posadnitza

o? .
Historiskt drama.u
Episod från erövringen arv staden Novgorod.
Storfurst Ivan 3 av Ryssland beslutar att lägga Nov-
gorod under Rysslands spira och skickarett sandebud med
befallning till invånarne att under-kasta sig.

 

 

- offrar därvid livet.

 

Martha Posadnitza, sjalen i Novgorods motstånd, un-
derrättas av rådsförsamlingen om sandebudets ankomst, och
uppeggade av henne, jagas det bort av invånarna.

Ivan 3 befaller dem dock att underkasta sig och över-
lämna stadens nycklar.

i Till svar darpå gör Miroslafi, vilken är trolovad med
Marthas (lotter, ett utfall mot belagrarne, men besegras av
Ivan. Novgorod-borna återföra liket av Miroslaff, vilken
fallit i striden, och rådet meddelar Martha att staden "ar
hänvisad till lnmgersnöden samt tvingar henne att giva sig.

Martha, som retat storfursten genom sitt motstånd,
halshugges.

; l I :Lv-lr btw, w f
.Lata-1441"  "Ll- Å I i
I

Be lsi I! nen

:på terrängritt.
En synnerligen intressant militär-bild.

z: iz. se
i Avdelning 3.

En tidelmodig uppoffring

Amerikansk kineniatografbild.

Under kriget mot slavhandelnI gå bröderna Jim och
Robert Atkinson ut som frivillige. i
De få i uppdrag att föra ett budskap tvärs igenom
den iientliga haren, och för att brodern skall kunna utföra-
uppdraget, leder Jim fiendens uppmärksamhet på sig och

, Tack vare broderns krigslist lyckas Robert uppnå sin
bestämmelseort, och Jim, vilken stupat, erhåller på döds-
badden tapperhetsmedaljen.

:1. it få

Petter tager fel på sin
. tillämnade brud. I

Komisk scen av Landrin, spelad av Prince och Fr. Rewver.

Herr Ledoc vill gifta bort sin brorson Petter. I samråd med sin
vän Durand bestämmer han, att friaren, som är till ytterlighet blyg,
skall presentera sig för Fröken Aglae Durand som husets urmakare.

Petter ringer på hos Dura-nds strax efter det att familjen gått ut,
och husjungfrun Ernestine, klädd i hatt och handskar, står i begrepp att
följa sitt herr-skaps exempel. Den föregivne urmakaren, som låter be-
draga sig av skenet, tager miste på fästmö och gör den vackra hus-
jungfrun sin kur. Allt går efterI hans önskan. Då kommer familjen
Durand hem. A glaé, vilken tar danslektioner i hopp att finna en man;
gör vid sitt inträde några danssteg, Och Petter, i som tager henne för
tjänarinnan, vill för-skaffa sig hennes bevågenhet, samt sticker därför en
krona i handen på henne. l

Nu inträder herr Durand, och vår förälskade Petter anhåller om
husjungfruns hand, då han tror henne vara dottern. xDen olycklige
friaren upptäcker nu sitt misstag. Men ack, för sent! Aglae finner sig
komprometterad genom de djiirva verser han sänt husjungfrun, och han
måste, med eller mot sin vilja, gifta sig med dottern.

a

 

   

 

    

Ovriga dagar

 
     

Än H;

  

[TÅ

Örebro 1133:.

Obs! Lördagar samt sön-u och helgdagar tre föreställningar vkl. 6, 7,30k och 9 e. m.
i två. föreställningar 6,15 0011 8,15 e. m.

  
 

.LN .-

 
   

l

EUJO

senareler le ut).

.i suepluun 

religion; eisiu

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain