#4356: Skandia

r, visas varje

1,300 meter Films., utsökt fina nyhet

- m
så?
se
åt

öreställning.

. minimeras-ein 1-  etter

 

 

 

 

IBRHFE

9:3?(1 r
I l I i

l

OBS. 1 V2 timmes program.

Arbetareföreningen

se i i"

IENTRE! 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;

barn 25 och 15 öre

 

 

Eventuella ändringar av

Avdelning 1.

Något om tillverknngen
av ManiIIa-Hattar.

(Filippinernaàiä u .

Denna ytterst intressanta bild visar haraQManillanattarna
förfardigas.

i Först skördas Yakten, ett slags bambu. Bladen skäras
itu och sedan livina remsor. Sedan dessa glåittats och dop-
pats, kokas och torkas de. Nu äro de :färdiga för flatning
och förvandlas till de av europeerna så. omtyckta manilla-
hattarne.. Det finns ett slags-tina hattar,(jsornmarnnenws 

l .blifvit lll 31 (v L". :M .
dlkasLtflliidikmng borr rar tva

 

till tre månader.

då

"I
AI

w
4

:i - f i;
i; Path e- 
 Journalen.. r 
 Senaste nytt från alla land. 
i se a år

rena i] är lilla ute.

Komisk scen av Haffat, spelad ao Prince.

Petter, som tagit en dam ur stora världen för en demimondedam
och öriilats upp av hennes man, vilken iir värre. svartsjuk än Othello,
träffar plötsligcn denne förskräcklige Cerberus i en salong. M För attN
undgåy hans vrede önskar Petter, att liksom på féernas tid kunna för-
vandla sig till en liten råtta och dölja sig någonstans. Ett fatöljöverdrag,
ett toalettbord .och en garderob-bliva gömstiillen. Slutligen förkläder
han sig till en gammal dam, men blir upptäckt och lämnar sin för-klad-
nad fit en betjiint, som nu far lida för den skyldige.

Avdelning 2.

en gamle ved-
. I huggaren.

Dramatisk scen av Michel Carre.

 

Ett sällskap parisare vistas pa sommar-nöje pd Korsika och föra
där ett glatt liv. En av dem, Andre Cartier, gör bekantskap med en
vacker korsikansk flicka, Lina, dotter till en vedhuggare, förälskar sig i
henne och övertalar henne att följa med till Paris. Sciavola blir för
tvivlad över dotterns avresa, dock för sent; fågeln har redan flugit sin

 

 

 

Program från och med 18 till och med 24 September.

programmet förbehålles.

kos och lever nu ett liv av strålande, men falsk lycka. Efter några
månader är förför-aren trött på. henne. .wäir Lina ser sig övergiven, söker
hon döva sorgen och mitt bland gästerna på. nattkaffeet, där brytningen
sker, börjar hon feberaktigt dansa en av sin hembygds danser. Hon

" gör nu en .ny erövring. Den övergivna mottager den tröst, som erbjudes

henne av furst Daniloff. Då hon önskar återse sin hembygd, reser hennes
nye följeslagare med henne till Ajaecou.

Den gamle Sciavola, som iir böjd av sorg, har upphört med sitt i

förrn yrke och iir nu bärare i det hotell, där Lina och hennes älskare
taga in. yNar den gamle får se. sin vandrade dotter, blir han ursinnig
och griper ett vedtra för att döda henne Daniloff träder emellan, och
den gamlc,.soin kvii-vs av sinnesrörelsen, dignar ner, träffad av slag.

:e af får

  

Systrarna aVi hava har nöjet att presentera de bägge systrarna
Amalia och Leonora, vilkas kraftproduktioner överträffa allt
vad vi hittills sett i denmvagen. 1

I c vi
I. 14 ex I

.Avdelning 3.

Historien om en
f ros.

Skådespel -afu de Morlhon, spelat av Herr Maaprés och
fröken Borg; vid Comedie Franpaise.

Detta fina och förtjusande stycke spelas med känsla- och urskilj-
ning av ovannämnda artister.

I En ung frn, Gilberta, linner i sin mans, Claude de Mauprés bib-
liotek en ask innehållande en mellan nagra papper omsorgsfullt torkad
ros. Pa ett av papperen läser hon följande med sin mans stil skrivna-
ord: rHela min lyckat. Den unga kvinnan tror sig ha en rival, och
Claude finner henne arvsvimmad. terkommen till sans, omtalar hon
orsaken till sin förtvivlan. Men Claude åternppviicker ett ömt minne.
Innan de förlovade sig tillbringade de sommaren i Dinard. En dag mötte
de en liten blomster-flicka, som uppvåickte deras medömkan. Den föräldra-
lösa flickan omtalar, att hon har en liten bror att försörja och att de
leva i stort armod.

flickan hilberte sin vackraste ros, då de återvända hem. Rörelsen fra-m-
kallar bekännelsen om deras1 kärlek. q:lrilberte tappar sin ros, vilken
Claude tar upp. Det iir denna ros, som Gilberte nu funnit. Lycklig
och lugn-ad skriver hon nu i sin tur: rHela vår lycka-s.

x

E O O - I
. , tt riktigt varmbad.

Sardeles munter seen, spelad ao den popiilare

artisten Rosalie.

Under det Rosalie tvättar får hon besök av sin van
Colignon, men överraskas av frun. I

ltosalie blir förvirrad och gömmer Colignan bland byk-
kladerna. Frun får infallet att elda under byken. Rosalie
får ner attack, när hon ser vilken fara vännen ar utsatt för.
Medan matmodern "söker få liv i Rosalie kokarJ Colignan
helt sakta i sitt spad. 1 "

Rosalie vaknar upp och sätter Colignan under vatten-
kranen. Utkallad glömmer hon kranen, och köket .över-
svännnas. Nu maste vännen även räddas ur vattnet.

De ledsaga barnet till dess eländiga boning och ut-1 
öva ett bnrmhertighetsverk. För att visa sin tacksamhet givcr blomster- v

 

Övriga d

Örebro 13: t

   

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
agar två, föreställningar 6,15 och 8,15 e. in. I

E. A. ll elin rflu,

Dahlman-ll M lm 1- I- T

 

 

  
   
    
       
 

 

:fä-AV ...W

jsejjgnieiio le N ua). iieijnqej eiswguagj "suelppgli

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain