#4355: Skandia

ing. "än

e gföreställn

, VISaS Var]

1,300 meter Films. utsökt fina nyheter

 

 

. OBS. 1 112 timmes program.

 

 

  
   

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;
I barn 25 och 15 öre

 

Arbetareföreningwen

i Program från och med ll till och .med 17 September.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

Avdelning 1. -i

  Provence

Och

dess historiska minnesmärken.
(Södra Frankrike.)

domar, dar oliver, apelsin och cltrontrad, vindruvor och grön ck växa
i riklig mängd. Vi se Avignon, som innesluter det beryktade påvliga
palatset; dess besjungna bro Saint-Benezet, vilken enligt traditionen skall
vara konstruerad av en tolvårig herdegosse vid namn Benezet; av de ur-
sprungliga 19 valvbågarna återstå nu endast fyrafsom erbjuda en pitto-

resk anblick och vittna om stor djärvhet. Slutligen komma vi till Vil- i

leneuve och dess Oliatreuse. Orange med sina romerska minnesmärken;
dess. teater, som stöder sig motherget och med sin gigantiska fasad do-
minerar hela staden, dess triumfbåge, den vackraste från kejsartiden, som
finnes i behåll utanför Rom.

EEE

essäeaesaaeäeaaaeäes

 Palhe- " 

W Journalen. I

i Senaste nytt från alla land. y

f

v f q. s f
få: 1 . få?

gå? 1.-7 .IKä-r

I- 4ll; .alla li;
ä-V ...Ir wIK -lg

I; All; All; 4ll;

Lina hmm.N visar tydliga
anlag för snickareyrket.

Komisk scen.

Den femårige Anton har fått en präktig uppsättning snickare-
verktyg av farbror Tom samt visar nu att han har utpräglade anlag för
yrket. Han sågar med iver sönder stolarne,vslår sönder allting med sin
hammare och hyvlar golvet med sådan kraft, att hans föräldrar, sedan
stolarna falliti bitar innnder dem, fara tvarsigenom golvet och hamna
hos grannarne och farbror Tom ramlar ur sin vagn når hjulen gått någray
varv. Anton år mycket föl-nöjd samt har nu klart för sig vad han skall
bli. Han skall bli snickare. "

v

rr

 
  

i Det av Mistral och Daudet besj-ungna Provence upprullar sig för
.lir-...anlita  .nl - f 1 H 

 

Avdelning 2.

Scout-generalen
Badengroweli iNN stockholm.

Lördagensz-:och söndagens fästligheter
kinematograferade för SKANDIA-BIOGRAFEN.

Det ar ett. lysande minne, som boy-scoutarnes överscout,
hjälten från Mafeking, general Baden-Powell lämnar efter
sitt besök i Sverige.y Generalen, som lyckligt realiserat en
demokratisk ide, att göra män av gossarne, fick ett statligt
mottagande. Han blev formligen .förvånad att finna sven-1
ska .scontarneså många och så...  I.

 .  

voro med om festligheterna, måste naturligtvis se dessa bil-

 

C

der förevigande de minnesvärda dagarne.

ik ik ä
Italiensk konstfilm-l

bWilhelm Tell.

Efter Schillers världsberömda opera.

 Storartad iscensättning.

l. Wilhelm Tell begråter sitt fosterlands olyckor. 2. Fast besluten
att återerövra dess förlorade frihet, bildar han en sammansvàtrjning, som
upptäckes av hessler, Schweizy förtryckare. 3. För att få en förevånd-
ning att kuva upproret, hittar llessler på ett satt att avslöja detsamma.
4. För att .hitmnas på Wilhelm Tell, dömer honom Gessler att med ett
bågskott skjuta-ett apple från sin lille sons huvud. 5. Besluten att offra
sig för frihetensvsak, lämnar Tell sina kara för att röja Gessler ur vågen.
6. Tell befriar sitt fosterland från dess tyranniske förtryckare. 7. Order:
Gessler, H, lll. Kejser Albert I:s av Österrike fogde, befaller härmed alla

invånare i Altorf att blotta sina huvuden inför hans hatt, som är en
symbol för kejserliga makten. Gessler.

I). v 1 1

1,: 1:2 . .

. Avdelning 3. W
Segelregattan

.vid .spille-Head.

Y Storslaget.
I 1 I I ä

 

 

 

 

Max på bättringsvägen.
Spelad av Max Linder i hans hem. I

Publiken återser säkerligen med nöje sin gunstling, Max Linder,
vilken nyligen genomgått en långvarig sjukdom. Den sympatiske och
lysande skådespelaren har för att lugna alla sina vånner låtit kinemato-
grafera sig i skötet av sin familj, där vi nu se honom såsom konvale-
scent, omgiven av sina föräldrars och sin unga förtjusande syster till-
givenhet, sin trogna hund Kastor, men varjande sigmot sin lilla häst
KissI skälmaktiga för-troligheter. - l denna roande och själfulla scen
återfinna vi som vanligt vår medarbetares fria och parisiska kynne."

Obs! Lördagar saint sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6,7,30 och 9 ve. nl.

Ovriga dagar två. föreställningar 6,15 och 8,15 e. ni. i "

Örebro 1911.

 

E. A. Welins tryckeri.

:Ännu-sd

få

  

 

le ut). 1Heiluqie; eisluguug; suepl

ll

styrman

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain