#4350: Skandia

l

.3.

M- l,300 meter Films, utsökt "fina nyheter,

m9- "är

éställn

l

je för

visas var

  

 

 

 

085.! l 112 timmes program!

 

 

 

f Arbetareföreningqgll

 

 

Hvdelning 1:
llleSlS a l ef.

Smahantverkarnes klass ar ratt talrikt far-etradd hos
kineserna. A var bild visas först en i det fria. etablerad
skornakare, vidare en ciselör. vars tälamodsprövande och
om uppfinningsrikeclom vittnande arbeten man ovillkorligen
måste beundra. samt en vavare.

Kinesiskornas snià fötter, som .alltifrån deras spadaste
ålder bringas att stanna i växten genom att omviras med
bandager och hoppressas i för trånga skodon, giva oss an-
ledning att framställa ett par roande bilder. Kinesernas-

nationallast ärbpiumröknina. setumenligt .inneer på de;
ras intellektuella förmögenheter.

stats.

Senaste Petite-journaler
I I Nytt från alla land.
tt s a I

w l .
Komisk scen av Ferrier och Bocage, spelad av artisterna
Prince och Mistingaett.

Denna scen överflödar av komiska situationer.
läkare försummar sin man för att ägna sig åt sitt yrke.
Under tiden bemödar sig den äkta mannen, som får sköta hem-
met, att motstå husjungfruns karliga ögonkast. Men Petter har tråkigt
och söker förströelseutanför det ogästvänliga hemmet.

Denna förströelse finner han hos ett akrobatsällskap, vars skolryt-
tarinna kommer honom att glömma sina husliga bekymmer.

Under- en tävlan med en atletkvinna råkar Petter krossa sin ena
fot under en vikt. Läkare eftersandes, och ödet fogarså, att just hans
fru anlitas, Efter en stormig scen inser fru doktorinnan, vilka faror hon
hotas av under utövningen av sitt yrke, varför hon uppgiver det för att
kunna vaka över sin flyktige mans leverne.l

En ung kvinnlig

 Latin.

Akrobat-pyramiden. (Kokt-erat.)

F

Program från och med 24 April.Å

överfall på ett tåg
i i Texas.

Framställning av ett amerikanskt rö-varanfall på
Soatlzern-Paczficbanan. I

Rik på spännande äventyr, dramatisk och vild framställes ett djärvt
överfall av rövare på ett tåg, i avsikt att utplundra detsamma. Tack vare
en Itolfårig gosses lugn och oförvagenhet, gå röfvarnas planer emellertid
om intet. Denne gosse är son till en grindvakt, som sårats av ban-
diterna, och tack vare vilken dessa slutligen upptäckas och fängslas.

Den unge hjältens mod får sin belöning och grindvaktens familj
ser välmågan och glädjen hålla sitt intåg i det förut så fattiga hemmet.

;;.-ur-.-sirm.Å-...;jr, 4 fint fm i .law-flllllfntf finns. Hill-lll:

i avdelning 5: i

.le onda. I up så. f .

Dramatisk scen av Jacques de Choudens.

Uppträdande:
Hr Mosnier ......................... .. Farfadern
Hr Le Roy .. Bror-sonen
Frk. Sylverre     Brorsdottern

En medicine studerande, Albert Tournyer, som råkat i ekonomiskt
trängmàl på grund av sin vvåtninnasr tämligen oblyga anspråk på hans
börs, söker förgöfves att av en farbroder få låna den telande summan.

Fin-utseende att en brytning med den han älskar kommer att blivat

följden, kommer han för ett ögonblick på en brottslig tanke. Ankomsten
av hans kusin Claudia förhindrar likväl denna. tanke från att komma
till utförande. Hemkommen till sig. finner den av anger och ruelse
över sitt tilltänkta brott anfölktade unge mannen vid närlinare eftertanke,
att han iir sin kusin stor tack skyldig för sin räddning undan vanära
och straff. Efter att hava- tillbrakt en av onda drömmar uppfylld natt,
underrättas han morgonelrdärpà av Claudia, att hans farbroder allvarligt
insjuknat. Den unge mannen skyndar till hans1 sjukbädd och lyckas
1genom sina ömma omsorger häva sjukdomen. Sedan han sålunda sonat
sitt onda uppsåt, upptäcker Albert att han i verklighet håller av sin
kusin, som gjort så mycket för honom. Vi behöva vitl ej tillägga, att
efter denna upptäckt allt slutar på bästa sätt. "

s. .0 s.
, så 18:

Tommy räddar sin systers
lycka.

Komisk.

Herr Rodgers vill gifta bort sin dotter Lillian med sonen till en
av sina vänner, Rolf Hutchinson. Men den unga flickan, vilken i hem-
lighet är förlovad med studenten Harald, Slonne, döljer icke sin avsky
för den fästman, som hennes föräldrar tillä-mna henne. - syna ,vittne
till sin systers förtvivlan, vill den lille Tommy komma henne till hjälp
och anstränger sin hjärna till det yttersta för att utfundera ett sött att
oska-dliggöra den misshn-gliga Rolf. Och sannerligen får icke denne erfara,
att1 han lever. ltwfter en rad av besvärlig-heter, som det skulle bli för
långt att här räkna- upp, hamnar han i polisens klor i det ögonblick, då
han vill lämna de tillämnadc sval-föräldrarnas ogfistvänligahus.

Tack vare. Tommy bliver sålunda Lillian kvitt sin efterhangsne
friare, varpå Harald framställer sitt frieri, som gunstigt upptages. H

I sajtentetto I[e vmay

 

 

 

ENTRE: l:sta plats 50 öre, 2:a plats 35 öre;
Barn 25 och 15 öre.

 

0bs.! Eventuella förändringar av lprogrammet förbehållas.

 

 

Obs! Lör-, sön- ochhelgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9e. m.

Örebro 1911.

Övriga dagar tvà, föreställningar 6,15 och 8 15 e. m. f-

E. A.

Welins tryckeri.

 

tennqej etstueutgj sueplngt

i

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain