#4345: Skandia

W

Ing.

föreställn

, VISaS Varje

M" 1,300 meter Films, utsökt fina nyheter

 

 

 

 

Blli

 

085.! 1 1l2 timmes program!

.Arb-etareföreningen. l

 

 

v. ih

RvHQFEN

 

 

i

Program från och med 221Mars.

Hvdelning l:

l Kambodja.

Pittoresk resebild.

Denna film framställer några scener från Siambukten,
såsom 1nlastnmg av oxar avsedda för Manilla, lossning av

- sockerrör, bananskörden, livetfpå marknadsplatsen, kinesiska1

   
    
  
   

I till aftonens

hantverkare-.0. s. v., alla lika intressanta som måleriska.

är!!!

Några afrikanska i fåglar och

(Tillhör Pathé Fréres populärvetenskapliga serie.)

En av de vackraste afrikanska fåglar, som finnes, år den starkt
metallglänsande blåkråkan, vars granna, himmelsblå fjädrar användas som
prydnad å våra damhattar. Dessa praktfulla fåglar leva iskaror och häcka
i .klipphålon i skydd av den rika växtlighet,.varat dessa äro omgivna.

Afrikas fågelvard hotas i varje ögonblick av talrika fiender, bland
vilka genetten är en af de farligaste. Synnerligen vig och snabb i sina
rörelser, smyger sig denne sanskyldige mordangel örsiktigt in på sitt
offer, "innan den med ett språng kastar sig över detsamma. En annan
nästan lika- farlig fiende hava fåglarna i den på en gång listige och blod-
törsti e leoparden, som, då den fått spaning på något rof, försåtligt kry-
per am genom det höga gräset, eller också från något träd störtar sig
över sitt byte.

när?

Rosalie har fått plats.

q Rosalie har fått anställning på fröknarna Peches modeatelier. Ar-
betstiden börjar precis kl. 7. Efter att ha inprantat det i sitt huvud som-l
nar Rosalie men vaknar för sent. Hon hoppar raskt ur badden. Det är
brådskande nu. Efter flera äventyr är hon framme halv åtta. Hon bliver
Stående helt snopen inför ett anslag: "Stängt sön- och helgdagar!n

ätikik

Havets poesi.

En mycket hänförande ståmningsbild från Italiens
vackra kust. Härliga små akvareller tagna från morgonen
inbrott. Solensy sista strålar sjunka i havet.
Aftonklockorna ringa. Det hänförande landskapet speglar
sig i havets yta. Ingen konstnär kan såsom kinematogra-
fen återgiva dessa bilder.

arsa

kflvdelning 2: I

Senaste Patte-journaler
Nytt från alla land.

f ytterligare; dåL hanyfår set-.B

llen gamle knrjktrn.

, Rivalernas duell

- eller
Ett kärleksäventyr i vilda västern.

Romance af Lacy K.
Mrs Watson sänder sin fosterdotter Alice. Langdon till landet förX
1 att vila sig under sin korta ledighet. Alice blir mycket förtjust i Donald
Barton, vilken arbetar på gården och förlovad med Bessie Boveman,
dotter till hulsbonden på gården. Donald finner, att iiickan från staden
iir hans hjärtas härskarinna. Saken ser tämligen mörklut för Bessie oclr
sttiller sig knappt bättre för Dick Leackword, vilken skall gifta sig med
Alice en av de närmaste dagarne. Bessie telegraferai- till Dick att genast
komma till gården och vaka- över Alice. Dick, uppmärksammad på fakta,
beger sig till Zazy K. och presenterar sig själv. Redan innan han nått
gården, ser han Alice och Donald helt och hållet upptagna av kärleks-
svärmerier. Dick blir svartsjuk och ängslig och hans känslor .svalla änv
., I mhz-ry.
mild fiirtlnied Bessie fallen snart ih i ollen och r lera-inet elden
tills de bli brända. Bessie får dock en stum tanke till ett så-illiblsigtfff
ting som sin ring och kan. ejJ förmå sig föreslå Donald att bryta för-
lofningen. Alice åter säger, att hon måste gifta sig med Dick, emedan
hennes tant så beslutat, trots att hon ej det ringaste ålskarrsin aflàgsne
kusin. Dick och Donald träffas och slå sina kloka hufvuden samman.
Situationen blir allvar-sam och Dick utmanar Donald på duell. Donald
sänder en skrivelse till Alice med förklaring att duellen mellan de båda
rivaler-na skall äga rum. Alice, låser skrivelsen, varefter hon och Bessie
genast meddela Mrs Watson. Skyndsammast söka, deLnu uppnå platsen
för duellen. Då de kommax fram, halla duellanterna på att göra sig
klara. Bessie springer till Dick och Alice till Donald. Det hela blir
löst på ett för alla parterna lyckligt sätt och Mrs Watson finner att
hennes planer för denna gång .blivit korsade.

 
  

 
  

gpsiesl"

   

i

l

Hvdelning 3:

ienraqe; etsiuguiui snappat]

i

 

X
N
=
Skådespelaren Henry Krauss. Drama av Mickel Carré. m
" v 5--
Denna rörande scen, som beundransvärt val tolkas av Henry Krauss,
skildrar den ångest, en skicklig skådespelare erfar, då han känner sig stå1 Q:
vid slutet av en glänsande teaterbana. (
Ett svimningsanfall överraskar honom på scenen. Innan han dör, CD
ser den gamle komikern, som i döende tillstånd förts till sin bostad, sina , :3-
bästa roller, såsom aDon Juan", "Othelloå ltNapoleonu m. fl. defilera förbi f, .1
sin inre syn. , m:
. ...h
-h
 är ik W
W

 

Petter har otur i kärlek.

Komisk scen av Mauzens, spelad av Prince.

Den alltid elegante och mot det täcka könet uppmärksamme Petter
har lyckats erövra en dam av värld, .. Han håller just på att göra henne
sin uppvaktning, då den äkta mannen helt oförmodat kommer hem. H
Petter gömmer sig bakom en skärm, varest han oaugenämt överaskas
av att finna en tjuf, vilken liksom han själv år ute i olovliga ärenden.,
Petter blir av honom-uppmanad att utbyta sin eleganta dräkt motlhansY
paltor och han lyder. Under tiden har den äkta-mannen upptäckt sinP
rivals hatt. Han söker i rummet och upptäcker tjuven, som skyndsamt
tager till flykten utan vidare förklaringar. Petter måste ensam stå, till
svars för det uppbrutna kassa-skåpet, sedan de båda makar-ne upptäckt, I
att de blivit bestulna. Petter föl-es till polisvaktkontoret får han i
en mörk fångelsehåla vidare begrunda kärlekens faror.

 

  

ENTRE: l:sta plats 50 öre, 2:a plats 356m;-
Barn 25 och 151 öre.

 

 

Nytt program onsdagen den Mars.y

.0st Eventuella förändringar av programmet förbehållas.

 

  
   

Örebro rgr r.

obs! Löv, som och helgdagar tre föreställningar in. 6,7,30 och 9 e. m.
Ovriga dagar två, föreställningar 6,15 och 8.15 e.1A m.

E. A. Welins tryckeri.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain