#4339: Skandia

1,300 meter Films. utsökt fina nyheter, visas varje forestallning.

 

 

 

OBS. l V2 timmes program.

Arbetareföreningen

 

 

 

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;v
barn 25 och 15 öre

 

  
 

Avdelning 1.

k

c Pathé-I
Journalen.

att:

"I
4.

.r
I-
r
nl Å

-- i;

I I I I

7 Y I I
Å

r

f i i Sen"lastWellnyttiv från; g, 

"l
dl

IV :ååI
I; All

ååh"

Petter ooh den - tred.. 
= I skande hyresgästen.

Komiskt! "
se a s:-

Avdelning 2.

Roulen ooh dess
omgivningar.

. Rouen, som är en av Frankrikes livligaste och elegan-
taste platser vid Atlantiska havet, utbreder sina solbelysta,
av den. blå Oceanen badade stränder under en klar himmel.

Dess förtjusande omgivningar upprulla sig för våra
Ögon. Den stora bergsluttningen med sina av vinden för-
vridna tallar, Vallieres med sina vilda klippor, Mechers med
sin kvarn och sevärda Hugenottgrottor.

  
 
  
 

 få få?
Drama.
Herr Komni    Rannsakningsdomaren.
Herr Saillard Valin.
Fröken Dermoz Fru Valin.

Leon Richard, domare i Pont-sur-Claire, älskar en av
sina. vänners, Pierre Valin, hustru. När han utnämnes till
rannsakningsdomare i Paris, lämnar Roberte sin man och

ene?

e

h .f :fo ...svarat-.r mmm

far, tar nu fram sin present, och den överraskade Robert 5,
I kan ej dölja den rörelse, han erfar vid anblicken av hustf l

friaren stark som ett lejon och skrämmer sin blivande svar-

 

Program från och med 28 Augusti till och med 3 September.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

följer honom. Den-olycklige Valin kan ej bära sorgen
över sitt skövlade hem, utan försjunker i dryckenskap och
elände. Paris, denna vidsträckta tillflyktsort för så mycket
elände och nöd, gripes han en natt såsom lösdrivare. Under
tiden har Roberte fått skillsmässa och gift sig med Léoni
Richard. Denne utnämnes till riddare av Hederslegionen och

-båda njuta som bäst av sin smekmånad, när Valin föres inför

domaren. Vid åsynen av den fordom så lycklige mannens
förfall, vartill han bär skulden, fattas domaren av samvets-
förebråelser och tycker, att den anklagade förvandlas till do-
mare samt faller ned träffad av slag, .under det att den
stackars Valin blir vansinnig.

 
  
  
 
  
  
 
 
  
 

Avdelning .

En skonar hem. F?

Dramatisk scenan Grillet.

Uppträdande:
Fru Robine vid Comédie Francaise . . . . . . . . .. .. Hivalen.
:i Raynal i i) i) Jeanne Desrbches. .
Lilla Maria Fromet Lille-Lucien. -
Herr Kennn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .. Robert Desroches. i

Robert Desroches, som för otrohet förvisats från den
husliga harden, saknar hemmet. Pa sonens, lille Luciens
födelsedag, ber han modern att fä barnet till sig. Den lille, b
som är lycklig att träffa sin far, tager i hemlighet med sig 
ett fotografi av modern.

Lucien, som får en vacker liten hast i present av sin

runs bild. V

En vän kommer på besök, och medan gossen rider på. 
sin hast öva de sig i att skjuta. , q

Plötsligt lämnar gossen hästen och tjänar-en, som lsd- 
sagat honom. Kommen till platsen, där de båda herrarne
lagt sina skjutvapen, fattar gossen en bössa, och innan nå.-
gon hunnit hindra honom, hade han avskjutit ett skott, och.
sårat sin far. ,

Den förtvivlade sonen vill ej lämna sin far, och mo-
dern, som underrättats om olyckan, glömmer allt det gamla ,-
vid åsynen av mannens lidande och samtycker, med villkor
att rivalen reser sin vag, att återföra lyckan i hemmet.

.stå II ä?

Little Moritz1 frieri.

Vid vsitt utträde i livet feralsker sig hills Moritz i i"
Rosalie och friar till henne. Men då han är mycket klen, I.
lyckas han ej behaga sin alskades far. som jagar bort ho- få
nom med den förklaringen, att han endast skall giva sin Vi
dotters åt en kraftig man.

Lille Moritz känner sig ej slagen, och av förtvivlans
mod lar han sig konsten att bliva stark. - .

Tack vare professor Obnjoivskys metod blir den försmädda

far med sin djärvhet och kraft.

I Denne ger honom nu helt I
darrande sin dotters hand. i

 

 

- Örebro rg: f.

Obs! Lördagar samt sön= och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. In. 
Övriga dagartvà. föreställningar 6,15 och 8,15 e. in. i

E. A. Welins tryckeri.

  

N

Psejpszniooo ta de). jreijnqej eisiueuaojsuepjde AV .W-

. i

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain