#4336: Skandia

l 1l2 timmes program!

 

 

fw .
t rån-ni

.f
,

Arbetareföreningqxi.

 

 

Program från och med 25 Januari.

Hvdelning i:

i. Pathé-Journalen no 93.

Vet allt - ser allt!

WeSierham (England). Ett monument har uppförts
at General Wolfe, till minne av hans iii-ofulla död istriden
vid Quebec 1727, i Meibourne (Australien). Löjmingen
för Melbourne cup ägde rum i nar-vare av en stor folkmängd
och vans av Komedy King f Spanien. Kungen av Spa-
nien på vag till Marocko anländer till Malaga. - Melille
(Marocko). AKung Alfons Xlll har vid sin ankomst till
Marocko mottagits med stor pump och stat av de spanska
gar-nisonstrupperna. - Paris. Koaffyrer på modet. -
Semmering (Österrike). Skidakare och amatörer på bobs-
leigh stämma möte. Platsen står ifull snöskrud. -e Singa-
pOllr. Generalguvernören beger sig till öppnandet av det
malajiska förbundsrådet. - Paris. Den 11 jan. 1911. Gu-
vernören över Paris-General Marmouroy Vhar på nyarsdagen
överlämnat de militära utmärkelserna.

äiää

2. Elefantjakt
på Viktoria Nyanzas stränder.

Kolorerad resebild av Pathé Freres.

Jakten på elefanter, som annu i stora skaror ströva
omkring på Viktoria Nyanzas strander, utgör ett på samma
gång vilt och storslaget skådespel På. denna film hava vi
upptagit de olika detaljerna i denna intressanta jakt, vilka
tillsammans bilda en serie högst spännande tablåer.

är äåä

3. Kane-i fängelse för sin
kärleks skull.

Kalle är dödligt förälskad i fångvaktarens dotter. Alldeles omöj-
ligt att få. träffa henne, därför att fangvaktare postera utanför. Men
för att komma in i fängelset, måste han ju begå något brott. Han förser
sig med dolkar och pistoler för att utföra sitt hjältedåd. Vid gathörnet
möter han tre poliser ooh är genast beredd på att pröva sin styrka. Till
en början måste han sticka den tjockaste med dolken, men pistolen
blir den som skall giva dödsstöten. Han skjuter därför blint i luften,
men upptäcker - att poliserna nytt. Kalle skyndar efter och då får
fatt på. en av poliserna, denne kastar honom omkull och åtr glad över
att komma undan. Då. Kalle ser, att han inte har någon lön för sin
möda, skyndar han till fängelset, börjar bryta sönder järngallren från
fönsterna. Far syn på sin tillbedda och tycker sig se att hon ser all-
deles förtvivlad ut. Hon får syn på på honom, visar honom var nyckeln
till cellen ligger och snart omfamna de hvarandra. Denna deras lycka
är emellertid av "kortI varaktighet, ty i ett nu iir Kalle upptäckt och
tagen tillfanga och satt inom lås och bom. I sin förtvivlan målar Kalle
med en kolbit på väggen ett blödande hjärta.

Från början till slut genomkomisk bildserie.

4, Flvdelning 2:

Kanotfärd på French-River.

Ontario, Kanada.
Hänförande, vackra naturscenerier.

5. Kärlek och frihet.

Itål-and de mot Bourbonriket salnmansvurna spelade Carlo ArdentiI
en huvudroll. Dennes hat stegradcs dock mot konungadömet, då hans
trolovade Maria av sin fader skulle ges till genial åt en kunglig löjtnant.
Efter ungefär fem år träffar Carlo tillsammans med Markisen Pietro
Pulviu- och denna tilldragelse erinrnr honom åtnyo hans lidanden. Det
faller sig emellertid sit, att markiscn fatt i uppdrag att genomsöka de
sammansvurnes våningar, liven Carlos. Vid denna undersökning beslag-

tages en hel del glödande kärleksbrev skrivna av markiscns egen maka. 1

Carlo kastas i fängelse, men tack vare Maria blir han frikänd. Befrielse-
scenen lir mycket spännande. terigen har markisen fatt ett dylikt
uppdrag att Överraska en grupp sammansvurna vid deras konferens i en
hemlighallen lokal, men blir dödad. Carlo kommer tillstlides och på
hans anstiftande blir uppror i staden och alla viinda sig mot Bour-
bonerna. Aven i markisens hus tränger man in och hade säkerligen
Maria ocksa blivit dödad om inte Carlo kommit emellan, och bliva de
sedermera efter manga år förenade.

[se a-

Flvdelning 3:

Konstfilm! Konstfilm!

6. Comédie Frangaisels
artister i "Pajazzo".

  

PERSONER:
Herr Ravet  Pajazzo.
,, Alexandre   Rivalen.
Fröken Delvair  Skådespelerskan.

Pajazzo, skådespelare och impressario för ett resande italienskt
teatersällskap är gift med Francesquine, som på teatern uppträder i kär-
leksscener. Pajazzo avgudar sin hustru och har1 just från sitt sällskap av-
lägsnat skådespelaren Crispin, som vid flera tillfällen givit honom anled-
ning till svartsjuka. Francesquina, som är lika förälskad som listig, låtsas
ingenting om för sin man, men finner ett satt att besvara sin älskare
Crispins låga.

Den stora scenen är då Pajazzo under en föreställning, där han
spelar en av sin hustru bedragen akta mans roll - scen, där han dödar
sin hustru, då han upptäckt hennes brottslighet. I kulissen finner han
ett brev från Crispin till Francesquina, där hela förhållandet mellan dem
uppenbaras. Vansinnig av smärta och vrede inkommer han på scenen i
det ögonblick, då styckets innehåll till fullo överensstämmer med vad som
händer honom. Pajazzo, som nu spelar sin roll av hämnare på fullt all-
var, sticker ner sin hustru, som döende faller. Åskådiames bifallsåskor
överröstar allt i salongen. Emellertid märka åskådarne, att spelet varit
fullt allvar och störta fram för att rädda det stackars offret. Men det är
för sent och den olyckliga kvinnan dör under allmän rörelse bland åskå-
darne. i

7. Tontolini lärisig spela
trumpet.

rfontolini ar begåvad med en mycket stark röst och stör alla husets
innevånare. De vända sig. till värden och fordra att T. köres ut pa gatan.
Värden skriver därför till honom: wHerr T., då Er röst och muciserandet
på Eder trumpet stör mina hyresgäster, måste jag bedja Eder att lata
bli Edra studier, om inte måste jag visa Er ut ur mitt hus. Värden. -
yllill följd av brevet börjar nu T. sina övningar på. gatan, men detta går

inte, utan måste han vända om hem. Man har hållt vatten i hans

trumpet och under det han ligger och sover rinner fullt med vatten ur
trumpeten över honom, sa att hela sängen seglar, allt ör genomvhtt och
husets befolkning skynda dit för att ytterliga straffa T.

 

 

 

ENTRE: l:sta plats 50 öre, 2:a plats 3,5 öre;
Barn 25 och l5 öre.

 

Nytt program onsdagen den l Febr.

Obs.! Eventuella förändringar av programmet förbehållas.

 

Obs! Lör-2 sön- och helg-dagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 001119 e. m.
Övriga dagar två. föreställningar 6,15 och 8.15 e. m.

 

E. A. Welins tr., Örebro. .Q

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain