#4283: Biografteatern

Fredagen d. 11 kl. 8 och Söndagen d. 13-"llkt".kl.-H!l och 5,15 om.

 

i Klippans - Folkets Hus

 

Bilder fran Holland.

Vid solnedgången och dagsljlis.

Endast en stilla bris krusar Zeudersees Vida vatten, under det

solen sakta sänker sig mot horisonten.

nan mot hemmet
en del platser i

u Fiskebåtar glida en efter an-
ellerutill hafs. Från den vackra tafla föras vi till
nordliga Holland, där vi bl. a. få göra bekantskap

med det intressanta folklifvet.

- Förstklassig naturhild. -

Dessa

här öfver

BARUN EN Pà Friarslràl.

stående amerikanska skådespelare.

Italienska

dana ett af de härligaste partier i Europa.
net inramat af gröna skogar och de hvita husen, som skimra
i solens strålar, ligger Lago di Maggiore, skön mellan Alper-
nas snöbetaokta toppar.

quölkpiganu, I hvilket godt humör och hur
angenäm till mods komma icke äskadarne att blifva

vid återseende af denna bild. Det fina och djupa 
skämt som ligger dold i bilden framlockar det ena 

löjet efter det andra.

Onkel Sam ar förtörnad på sin brorson, samt w

beslutar göra honom arflös. Till en kvinnlig slak-

4 ting testamenterar han hela sin förmögenhet, mot

det kuriösa infallet, att hon tjänar såsom mjölkpiga
antagen af Sams husförestånderska. Sarns brorson
blir förälskad i henne. Mjölkpigan besvarar hans

  

   

I Il
s J oar.
Härlig llalllfllllll. .II-III-

sjöar med sina omkringliggande vackra omgifningar
Med det djuplå vatt-

Små båtar med måleriska segel glida
det glittrande Vattnet ooh bidraga till dess enastå-

ende skönhet.

 

   

6.

i kärlek. Det hela kommer till Sams öron.

En rättshetjänts
missoden.

Amerikanskt Lustspel, iscensatt och inspelat av. vara måst omtyckta skådespelare vid "Vitagraph".

Mäkta
förgrymrnad vill han köra mjölkfliokan på. dörren.
Hon tar-detv dock med ro ooh till Sams ooh hennes
fästmans förvåning, skrattar han at det.

Dä hon med Sam och fästmannen drifvit så.
många .hyss hon kan, afslöjar hon sig som arftager-
skan. Sam blir storförtjust, men måste först bedja
om förlåtelse för att han ville köra henne på porten,
ooh brorsonen, ja han är dubbelt så förtjust. Han
får nu icke allenast sin onkels pengar utan till på
köpet en rar hustru.

y

Ile forsta grå
Håren.

mas?- Senaste Edison-nyhet! m

L ckad komedi, inspelad af fram

 

 

    

graf-Teatern

   
  

    

Hllm än bal söndag fr. hl. 7-1)r cm.

Icé-Siotfmto :Wow ecofé whommendeecw.

 

Klippan 1912.

Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain