#4273: Biografteatern

:filar-Fästen

allialles i Folkets llns i Klippan

Lördagen den 23 kl. 8-1 oeli
lllàndagen den 25 Mars kl. 4-12.

 

 

 

 

 

 

 Upgtrådande af
Musik TrolleriI
.f konstnären
Pianisl Herr Gustafsson llerr WALFlllEli
Helsingborg. llelsingllorg.
Biograinummer
Värmländningarne

 

giives gratis å intrådesbiljetten
lördag kl. lll, måndag kl. 7 e. m.

For öfrigt efter samma program ooh inträde som den lli o. 17 lars.

Dans i Bgsolem både kvällarna.

Måndagen den 25
REALISATIONS-AUKTION

na möjligen elverbllfna varor.
Allmänheten inlljndes vänligen. STYRELSEll.

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain