#4272: Göta

Belföreställnin gsbilden i
-Monopolskadespelet

f

  
 

  

  

.ln-AAA ÅhlyA-AAA-AMA-.LAÄA-A -AML-AAAA-AA
Iv- v- vw--vv--vr-v--vv-Y rvv

LJ;-
-wv- r-v-vv- r-v-wvv-wr-ww-v- rv-wv-ww-

med de framstående välkända Skådespelarne
N Hen- BJÖRN BJÖRNSON Och
Fm GERDA. cHRIsToPHERsEN

i1 hufvndrollerna gifves å

um 

Lördagden 9; ISöndag den Qll] Mars
  endast 2 dagar n  

kl. 7,10, 8,10, 9,101e. 1nn. Söndagwäfven  4,10 och 6,10.

 

vu.- AJA- .L ALL-.L A... A M4.. A AAA.. A

A A AJA- A på;- -LLJ-J .ALA-4 .LL-
f-vvv-rv-wvv rv-vawrv--wv- vv--vv--vrv--vv-wrv--v-v- vvvvw-v-rvvlwvvvvwvv

W Beställning af biljetter kan, VW till undvikanciletV af trängsel, ske
X föregående dag kl. 6,130=9 e. In.

n NN.
Klippan 1912. Tullbefrgs Tryckeri. .ax

Information

Title:
Göta
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain