#4270: Klippans Teater

W Tea-H-

Unsdagen den 24April 1912 kl. 8,15 e. m.

i Alexandre Dumas d. y. världshermda
Skådespel i 5 akter.

Regie: Fru Lindby-Weilerz. I

   

 

 

 

 

P E R S O N E R z
Armand Duval  Uno Weilerz.
Georges Duval, Armands farI ..................................  Thor Böttger.
Gaston Rieux ............................................................................... ,. Axel Nilsson.
Saint-Goudens ................................................................................ .. Helmer Enwall.

i Grefve de  Axel Lindberg. I
Baron de Varville ................................................................... .. Vilh. Olin. f
Doktorn  Axel Lindberg.

Marguérite Gautier .................................................................. .. Hedv. Lindby-Weilerz.
Nichette  ...................................................................................... i. lréne Heinemann.
Prudence i ..... .. .  Gunhild Hjorth.
Nanine, Marguérites kammarjungfru ....  ............. .. Titti Michal.

Olympe  ............................................................................................ .. Anna Olin.

Anais ..................................................................................................... ., Helga Hempel.

Vallentin, betjänt ................. .i .................................................... .i Rupert johansson.

::::-.::::::::::::::::.-a::::::a-.

BlläJexttprlser:
lzsta plats 2 kr., 2zdra plats 1:50, 3zdje plats  kr., Ståplats 50 öre.

ägna:::::::::::::::::..":::::::::::::::::::::::::..............................::::::::::::::::::::::::::::55
I i ll
ä! Utilng llP DPBSSBIII - - -- HKameliadamen", denna gripande verklighetstragedi, som aldrig förfelar sin verkan 
Ei på publiken. Den blef också i går framställd på ett synnerligen sympatiskt och verkningsfullt sätt. Titelrollen innehades Ei
:: af Fru Hedvig Lindby-Weilerz, som här fyllde sin uppgift med en verve och intelligens som endast en skådespelerska af ::
EE hög rang är mäktig. Den ståtliga apparitionen, det musikaliskt klingande rena uttalet, det i hvarje detalj omsorgsfullt EE
EE vårdade spelet, den väl atvägda dramatiska effekteringen - allt samverkade till en storslaget gripande bild af den olyck- 
EE liga hjältinna, Dumas tecknat. 
EE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE

 

I1111110121"ng tryckeri, Klippan.

0)?
511

Ing

Ieställn

 

vl

A!

Endast denna f

Information

Title:
Klippans Teater
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain