#4267: Göta

äta

Lördagen den 16 oeh Söndagen den 17 Mars

Lördag kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m. Söndag kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.
Till Söndagens första förevisning ega barn tillträde mot 10 öre.

 

 

PROGRAM

 

1- VECKANS NYHETER.

Den sist utkomna. - PathéfJournalen. -- Den sist utkomna.

  

 Fran det fagra. Västindien.

Förtiusande vyer från Havanna med omgifningar

     
    
   
 
 
 
 
  

är ett utmärkt tillfälle att få göra en färd till en af den nya världens i naturhän-
seende mest berömda platser. Man får först sin bekantskap med den märkliga Kuba--
linfvudstadens omgifningar. Vidare ser man den historiskt viktiga plats, där För-
enta staternas kryssare LiMaine på sin tid gick under.

I fortsättningen tar man del af en omväxlande bildserie från själfva. staden7
från dess af exotisk växtlighet. prunkande parker.y IIfrztn dess magnifika palats ooh
andra byggnadsverk, för att nu ej tala om de erinringar från stadens stormiga och
blodiga förlintna, som vi  bilderna möta. Slut-ligen är att nämna seenerierna nr
folklifvet, det lägre och det högre, som här under tropikernas sol utvecklar sig i
den måst sorglösa prakt.

samt af västindiskt folklif.
Denna bildserie är af alldeles speciellt intresse i dessa turistandets dagar. Här
En både underhållande och lärorik bildserie. i

Post från mörkaste Afrika

Ett breis öden och äfventyr.

l absolut oöfverträffade färglagda bilder visas oss alla de befodringssätt ett
bref undgår från mörkaste Afrikas urskogar till adressaten i en eruopeisk storstad.
Naturscenerier npprnllas i de härligaste färger och praktfullhet från nrskogarne,
Afrikas floder och sjöar, öknar och kulturens yttersta utposter.

Bländande färgprakt.  Vackra naturstenerier. w Intressanta situationer.

 

III-IIIII-I-III-.III.III-IIIIIIIIIIIII.I...II-IIIIIII-IIIII-.IIII-...III
::III-III.I..II......III-...IIIIIIIIIIIII..III-IIIIII-IIIIIIIIIIIIII-I::
:: ==
ll 4. V O Ö ll
I. I.
I. I.
-- a or oc tp or --
ll g O ll
.I .I
ll 0 ll
i! Sang från hafvet. 
:: En ntai de härligaste naturbilder, som hafva. blifvit tagna i Frankrike, visa vi 
:: Eder i dag på den hvita duken. Den stereoskopiska illusionen är så stor, att man 
:I formligen synes sig vara på det Pa floden framglidande fartyget. 
::IIIIIIIII-...IIIII-II-IIIII-I-.III-.IIlll..-IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII::
III-IIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIII-IIIIII-IIII-l-II...III-IIIIIIIIIIIIII.

 Den hungriga tiggaren.

LUSTSPEL.

 
  
 

 

6- Hunden Bob som förvandlings-
, konstnär.

- vaerlägsen djurdressyr. -
Bob, tydligen en lika humoristisk som intelligent vovve, uppträder som patriot, uböne-
menu7 fyrtorn, lindansare, glada änkan, dibarn. rökare7 joekey7 världsmästare, chaufför, gammal

kokett, LiHerrn Isaku, vivör. slaktare m. m. - som synes en ganska omväxlande repertoar.
I 0011 allt gör han förstklassigt.

Enastående skämt-A och dressyrnummer.

,.
I

. . rise z Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 äre.
E21;- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats lö om.

Barn äga tillträde.

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain