#4264: Biorama

fr.c.m. måndag n t. o.m. Onsdag 13 mars.

 

W Endast 3 dagar. "m

ä
M

 

 

4 .- i.-
o .-

 

1.

NURDISK VINTER.

  
  

2.

 
  
 
   
   

  

nnstfilm :rån Nordisk Film, lläglenllamn.., 

 

 

 

 

 

ämm-musa::anamnes 2::-::::::::::==::::::s:=ese:meningen-saa::Hägg O 1 

gå med mycken kärlek och brustna hjärtan och gyckel- ä 1 Ä I
ä spel mellan hedervärda Korimakare Holms i Äppel- f

ä tofta lagra dotter, kallad "Rosen i Äppeltoita", och 

ä välbeställde Kapten Bachs litet vidlyitige son 

 Och löjtnant- :::::::: :::::::::::::::::::::::::::

Zigito och den =

...-. eller ...-

Frun, Hem

 

Meteorerna.

En bild af ovanligt, intresse.

 

 

 

Ständig föreställning 6-11.

Klippan 1912. Tullbelfgs Tryckeri.

 

Barn äga tillträde.

.du f 1,",
:ia .TÅ fw; I

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain