#4260: Stanleybiografen

T. o. m. Onsdagen den;   iorevisas ett synner-A
ligen intressant och värdefullt program, hvaraf särskildt framhälles:

Jakt från aoroplan,

ett nytt uppseendeväckande kapitel ur ilygmaskinens historia.

Hos Kronprinsparet på Drottningholm.

(OIBSÅ Denna bild visas för närv. i Stockholm för fulla hus.)

Veckans nyheter,

W Af våra skämtnnmmer nämnes

 

senaste nytt-frän alla land, 1-  

i time rim-i på jam i Afrika.

(OBS.! Alla djuren äro äkta utom ett.)

Se vidare programmen. - Alla vara" 7 nummer en. attraktion.

Föreställningar alla dagar kl. 7 ch 9 e. m.

(murar a.,rkmrla,rrrra.

Information

Title:
Stanleybiografen
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain