#4259: Linköpings Elektrobiograf

l
i

 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   

 

 

 
  
 

t Linköpings ====-

Elektro- Biograf

Föreställningar alla dagar kl. 8,15 e. m.
Söndagar äfven kl. 6.

.fä-äEi"

NYTT PROGRAM HVHRJE. RFTON.
4vvxooåwååos-Aw

PROGRAMZ

lzsta afdelningen:
i. Negergalenskaper.

MUSIK.

 

2:dra afdeiningen: .
1. Domprosten K. W. Sandbergs begrafning i
Norrköping.

2. Bland lappar.
1. Renhjord.
2. Lassokastning.
3. En ren siakias.

3. Plötslig lycka.
M U.S I K.

 

. 3zdje afdelningen:
1. Ett drama l järnvägskupén.
. Afresan.
i Kupén.
Lif eller död.
Räddningen.
På telegrafsiaiionen.
Arresterad.
Inför domstolen.
Oiverbevisad och dömd.

P2. Den sista häxan.
M U S l K.

PFPQPWN"

4:de afdeiningen:

1. Vesuvius i utbrott.
l. Uppstigningen.
2. Toppen af Vcsuvius.
3. Kratern i verksamhet.
4. Flytande lavasirömmar.-
- 5 Nedstigningen.

2. En bandhund önskas köpa.

   
 
 
       

Ändringar à programmet förbehållas. Må

 Modernaste Fotografier 

: : : : : : erhåilas hos : : : ; : :
Fotograf John Bergqvist
Teleflm 358 Borgmästaregatan 3 Eljo-11:12
Linköping.

 

  

 

 

Linköping 19Q6.(7stgöirnu linktryrkvri

Information

Title:
Linköpings Elektrobiograf
Printed year:
1906
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain