#4244: Biorama

I

 

 

Torsdagen den 4 ooh Lördagen den 6 April
kl. 7,10, 8,10 ooh 9,10 e. ni.

Annandag Påsk den 8 April kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

 

 

PROGRAM

 

1- Hvad man gor ai, "Gammalt Järn".

Intressant industrihild.

 

55::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::e:::::55
:: i 2 i i ::
. I. . .I
ll ll
ll II
II I .
" Onll ex TQSSQH "P
ll. - ll
Il ll
-- p V:-
Il I
:: eller ii
I. I. .I

i; Hvem ar mördaren? . E-
n i ,

.I . . =
:: Seligfliilm. :-
.I

:I Ponny-expressen är inspelad af Amerikas bästa ponny-expressryttare. Ingen- 
:: ting är sparat för att göra denna film till en attraktionsbild af första rang. I iilmen I.

ll är nedlagd en öfverdädig, spännande handling, hvari en ponny-expressryttare genom II

:: en ryttarebragd utan like räddar en medmänniska från en fruktansvärd anklagelse. 
II I
ll I
!=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Intressanta ooh lärorika friluftshilder.

Dinkafolket bebor öfre Nilens landomräden och räknar 0:a l million själar. På

 

grund af sin jämförelsevis höga kultur ha de länge varit af forskarne ansedda för
I en af de intressantaste folken i Afrika och våra bilder jäfva ej detta omdöme. I
Vi se hur européerna mottagas i audiens hos höfdingen, hur folket lefver sitt
lif i hyddor ooh påJ jakt i vildmarken, deras egendomliga dansar, lekar, seder och
bruk. Af synnerligt intresse är hur de bereda gifter för sina pilar genom att tappa
ett giftträd pä dess saft.
Bildserien, som utmärker sig för sin klarhet och omväxling, afslutas med en
större festmiddag hos den europeiske ambassadör-en, där det emellertid gär allt an-
nat än europeiskt till.

Alla som sätta värde på ett lärorikt ooh högintressant kinematografnummer,
böra se detta.

3.
Mottagning hos Dinka-Negrerna.

4- Österrikes pansrade nafve.

En storartad parad af kejsardömet österrike-Unoerns stridskrafter till lands.
Stor defilering inför det kejserliga huset.

En imponerande bildserie.

 

l Q körsbårstiden.

Sommarkomedi.

 

  

Det är ett växlande skådespel, denna af godt lynne präglade bild från som-
marens fagra tid. Det är flirt och kärlek och ungdomsdärskap och svartsjuka och
hjärtekval och ånger och pussar och försoning och glädje. Harry är kär i Lisa ooh
Lisa är kär i Harry, och de äta körsbär tillsammans. Men så. blir Harry förälskad
i en aktris, ooh sä blir Lisa svartsjuk och olycklig, och så. kallar Harrys mamma
hem Harrys äldre bror John för att rätta till ynglingen. John kommer och lyckas
befria Harry ur den farliga iiickans garn - men fastnar själf ohjälpligt. Hvadan
slutet blir, att Harry och Lisa äter mötas i kärlek och lycka under det ena körs-
bärsträdet, medan John och Stella under det andra försäkra hvarandra evig trohet.
Allt medan de ä ömse håll låta sig de läckra frukterna väl smaka.

- Ett älskligt "kosshärsftfskämt -

Barn ega tillträde.

 

Bil-ett rise : Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
snål-:14. Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain