#4243: Årsmöte

PROGRAM

vld

Södra Ångermanlands Missinnsfärenings
ÅRSMÖTE

i Sandö Missionshus
Söndagen den 28 Januari 1912.

K1.10,30-1l f. ln. Hälsningstal av O. Jonsson.
w 11 M11,45 w Predikan av J. Dahlin.

n) 11,45-12,45 e. rn. w) v J. Bykvist. Ämne:
Missionen.

w 1 - 3 n Middagsrast
w 3 w 3,30 v) Predikan av L. Edlund.

n 3.30- 4,15 w Föredrag av F. Nyberg. Ämne:
Söndagsslcolan.

w 4,15- 5,15 w Kafferast.

v) 5,15- 6 v) Föredrag av J. Åkerlund. Äm-
ne: Ungdomeverksamheten.

1 6 w Kort avslutning av E. Forsberg.

 

 

Kollekt upptages för Missionsföreningens verksamhet.

Till konferens sammanträder styrelse och ombud dagen
förut kl. 2 e. In. i Missionshuset.

6241

 

 

 

 

G. F. Bergh, tr. Kramfors 1.12" Q

Information

Title:
Årsmöte
Printed year:
1912
Place:
Kramfors
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain