#4240: Skandia

I
AL

 

 

 

 

Parisermoder.

 

 

 

 

 

Söndagen den 8 December,
kl. 7,30 e. m.

 

 

PROGRAM-

Veckans händelser.

Gaumont Journal N:o 88.

Aitontoiletter från firman Schwob -- Paris.

Aviatören Brindejoins flyger från Paris till Berlin på en dag. --

Corbeil.

gående

Här rasade en häftig eldsvåda., förorsakande skada upp-
till en milion. -4 Salzburg. För välgörande ändamål var

" f V " - " Y . land). Ned-
e intressant kostymbal anordnad. .Nicolayeff (nRyss I
rävandet af de historiska dockorna på hvilka. Svarta-hnfs-tlottnn byggdes.

 

 

 

X...

Monopol-ani

Heltimmesbilden

   

-- San Diego (Kalifornien).

Stora dynamitsprdngningar företagas

på den blifvande ntställningsplatsen. - Dunkerque. Den franska

ministerpresidenteu Poincnrets stress. till Ryssland. --

Berlin.

. . . . b . ds-
.I h nmsthnl . Lans-ballongens uppstignmg. .- Mindelhelm. Frun
beigå-barniesien. - Essen. Hundraårsjubilet vid Kropps verkstäder
i närvaro af kejsaren. -- Grnfkatastrofen vid grnfföltet :Lothrmgenh

 

Monopol-Film!

 

Den rättslösa.

Kinematografiskt dramai tre akter.

Fräken HENNY PlillTEN. vid Naus Teater i Berlin, ar den som ulllir Birglls ansvarsfulla
i ocli hiigsl krävande mil.

Hon var lik en nyutslagen vildrosl som med sin oskulde-
tulla. fägring tjnsar och kommer en att tänka]N pa ett rusa
fram och bryta den och sedan insnpa. dess härliga. doft. Just

denna. naturens .oskuld fanns i Birgittas ren-a. själ, men så .

kommer då världen och ägnar henne sin dyrkan, som hon
till att. börja med ej förstår. Så småningom lades dock
hennesI känslor ut på villande förföriska vägar där allting
frestande lägges för hennes fötter och slutligen faller hon

för lockelsen, ty kvinnan i henne har vaknat och utan be-
räkning njuter nu of att dricka kärlekens kalk till ett .rus
ur hvilket hon först väcks af verkligheten, som visar
att elit endast varit förförelsekonst, och i förtvivlan
hå ilifvit" lämnad. ensam vind för vågM begår så Birgit en
handling, som af världen dömes utan att man tager någon
hänsyn.

n

AVDELNINGAR.

lzsta delen.

1. Ung. förförd, lämnad ensam, har den olyckliga. för-

äldralösa Birgit i förtvivlan tagit sitt nyfödda barns

liv. Efter tre år bliver hon till följd ev oklanderligt

uppförande frigiven ur fängelset.

Avskedet. 1

Fri.

Frigivningsnttest.

Birgit finner en tillilykstort, men bliver bortjagnd av

den hårdhjärtade bonclkvinnan.

En ny stråle av hopp.

Rättslös.

Bermhärtige, sänd mig hjälp.

Birgit finner den till oigenkänlighet vanstiilldn. kroppen

av en förolyckad kvinna.

10. Armn! Ditt liv står icke till ett räddat,1 rädda därför
mitt.

11. Den för-olyckades papper.

wwäo vego

2:dra delen.

1. Två. år senare.
Ett nytt liv på. landet.

2. Birgit har med den dödas papper fått plats hos en
änkling, lantbrukare Leuthold, och tillvinner sig ge-
nom sträng plikttrogenhet allmän aktning.

3. Herre! Jag kan icke bliva Eder fru; fråga mig icke
varför.

4. Den hemliga flyktplanen.

4st. För guds skull; lbarnen äro sjuka.

5. En hemlighet från mitt förflutna gör, att jag flyr från
Eder, kanske jag en andra gång icke kan säga. nej.

6. Fjorton dagar senare.

7. Tacka den uppoffrende värdiunnu för Eclre. små; faran
är förbi.

8. Bliv vår moder. Vi fråga icke efter ditt föriiutna.

Szdje delen.

1. Bröllop.

2. En gammal bekant från cellen.

3. Fjorton dagar senare.

4. Nästa. afton.

ö. Din mans plånbok är spdckad. Jag väntar i morgon
natt vid kvarnbäcksbryggan. Medför många pengar
annars skole alla få. veta, att den hedervärde fru
Leuthold har suttit tillsammans med mig i tukthus
för att hava tagit sitt barns liv.

6. Skola. vi gå till sängs?

7. Varför tjuter Sultan så mycket i kväll?

8. Käre men!

Ung, oerfaren, förförd begick jag gerningen, vil-

ket den penningutpressande fruns pepperslapp utvisar.
Nu vet Du det således. Hav tack för allt. Jag söker
friden i döden, i livet finner jag den aldrig.

9. Du utpresserska kan nu icke mer komma åt mig. Dö-
den skall skilja oss åt.

9 a. Den druckne Jule söker förhindra. Birgit att springa. i

l vattnet och faller därvid själv däri.

10. Arms kvinna., kom hem! Vi vilja gemensamt bära
hemligheten.

...fr-"Å" i",

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

lympislla"

   
  

(6.

4:-...
:tuml-

I

 

 

i STOCKHOLM.

Intressant serie.

De svenska gymnasternas uppvisning.
Cykelloppet Mälaren rundt.

 

 

 

lVIaX och hans hund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn äga ej tillträ

 

 

Entré: 50 öre.y Numrerad .plats 75 öre:-l

Vördsamt ] OH. TRANBERG.

I u I I
I
lnnehàHande:

Släggkastning. Höjdhopp utan anlopp.
Värjfäktning. Höjdhopp med anlopp.

I

I I

IIIIIIIIIII å

Ett verkligt roligt skämtnummer å

af den populära skämtaren i

  MAX LINDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. F. Bergh, Accidenetryekeri, Kramfors. 1912.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Kramfors
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain