#4233: Skandia

à KRAFnasTEAT
Söndagen den 24 November,

kl. 5 och 7,30 e. m.

 

 

PROGRAM:

inematogralisk Veckorevy

Visar lefvande bilder till dagshäncielser världen rundt. Kinematograflska Veckorevyn vet allt!

 

En historia um en muner. Bansk kunslälm mail JENNY EGELSGAABD l hulvudmller.

Huivudpersonerna:

Model-n ...................................... .. Jenny Roölsgeard
Sonen Aage Schmidt
Fabrikanten .............................. .- Philip Beck

Hans hustru .............................. .- Louise MOgEnSOII
En kontorsfröken ...................... 4- Ellen Feldinfm

Det är en mäktigt gripande hymn, till den alltid uppoff-
rande Moderskärleken som här-tolkas. , 

l den bittra kampen för tillvaron.. offrar y.hon det käraste
hon har, sitt barn, för att säkra .dettajen ljusare bana-i
livet.  

Hvad är det största, och ädlaste ilivei, om ej den anno
uppoffranole Moderskärleken. " 

 

 

 

 

  

. mm .ff-läs. fxf i  N

.ål-J lf?

3

Sista nyhet från Thomas A. Edison, Ghicagu.

 
 

  

u y I

Briljant istspi.

 

ME år :ff-m  å 6:a

Afdelningarna äro:

.6:3

Den förenade liotellbetjäningens öfverenskommelse.
De ämne tillbringa en smekmånad i Europa.. De beställa frukost.
Resan anti-ädes. 1 De besluta att int-age. frukost på ett annat ställe.

Det första uppehållet på. kontinenten.P VDu .har bedragitmig, jmitt hjärta är krossat.

När-"ide lämna. hotellet glömma dexbetjäningenf Jag vill aldrigpse dig mera. i i = fl I " H I

Bref: I Nella Grant.
l Hotellbetjäningsföreningen. På de gästers resefekter vilka Min älskade Nella! Jag är oskyldig, om du ej mere
å inte betala drickspàngar drager man tre streck diagonalt älskar mig, så dödar jag mig.

,..

l

å Det hemliga tecknet på resväskan eller inge. driokspängar.

öfver hvarje sek på det att personalen på nästa. hotell vid Din trogna Tom.
åsynen af detta. tecken vet hur den skall behandla sådana De få. reda på orsaken till svårigheterna.
resande. De godtgöra de försummade.

Deras nästa. uppehåll. När slutet är godt är allting godt.

 

 

Äkta amerikansk tokrolig humor.

k

rf-x
...N-.J

 

... ,;. N .. n-. ..- ä i-

 

Little Moritz har tandvärk.

Dràpligt komiskt.

Little Moritz intar en delikat frukost i sällskap med sin unga fm,
men plötsligt ansättes han af en häftig tandvärk. Trots hustruns
ifriga omsorger gör Little Moritz de vildaste krumsprång för att
döfva Binär-terna och man söker förgäfves att bota honom med
olika rhuskurerw.

Slutligen efter lång tvekan beslutar han Sig för att gå. till en
tandläkare7 men väl där gripes han av en besinningslös förskräck-
else. Han placeras dock åter i stolen samt kvarhålles där vänligt
men bestämt, och den skickliga. dentisten befriar? honom hastigt
från den dåliga tanden. Little Moritz återvänder naturligtvis för-
nöjd till sin ömma maka., kännande sig som hade han fått en
million till skänks!

lExtranummer

Från

kankriget!

  

. "r

 

a 

 

 

 

 

 

Barn äga. ej tillträde

Entré: 50 öre. Numrerad plats 75 öre.,

I Vördsamt jOH. TRANBERG.

 

 

 

 

 

C. F. Berghs Accidenstryckeri, Kramfors 1919.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Kramfors
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain