#4229_1: Scala

lt n .av W i :å::l:=::::::::::lln.lll-gl.,-.usually-lill!
ä 1ENGEVLHOLMS TYP. ANSTALT ll :
q q utför smakiullt Och- billigt alla slags- V I: ä
- - i i x JUL ochy NYÅRSKORT =" :-
v . i II. i
OBS! Nytt kurant blankettlagerl i

 

 

 

 

JIIIII.III.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

JIIIII

  vPi 1.; llrhela och vår gladl
da i Stig tidigt upp! y

 1  den branschen!

Riksm Hemmet n:r 3, Blomsleraiiåren 97, Frllknrädm; TSpannnrp 5;
Filial i Laholm. Bilist. i Vörllsmnt UARL HENRYSON.

i l , i
f sTADsBUDsFÖRENINGEN 1
l

i r
4-

 

 

 

 

 

 

 

I" 1 Engelholm..

 

1 - i PVBekornrmandeI-ar sig hos. l
 .v kallmänheten med finare, i 

1.-.::".-:::::-.-:: och gröfre skjutsar. .M

waNGELHoLM.

i.Lördagen-Snv ll NOV; i6.7--10l e. m..
Söndagen,(1.121.51 9540 e. m.

 

 

 

Engelbo-lms Rorledmngs= s; Elektriska affär
Storgatan se, :Mmmm 1 telefon m.
Anlägger och reparerar .. .. FÖRSÄLJER 
i Mila slags rör- samleleklriskarlngl, Ron andelar, (pumpar Samt Samm

I I I arliklar. Eleklrisk material, prima
telefofl-V OCh Slgnanedmngal", .Pumpar melalllrådslampor,eleklr,ficklampor
och sanilära anläggningar,

Nyttl Ensamförsäljnlng för Nytt! .
Helios Tor-Hampa.V 1 . "

Brinner man veke, man vätska. Den ärr i korthet
en brinnande STEN!

m l - I

  

IIIlll-lllI-hlIIII-IIIIIIIIII.III-IIIIIIIIIIIIIIIII.lll-IIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIlIiIIIIIIIIIIlII

IIIIII-IIIIIIIIEIIIIIIIIIII.Ill-IIIIIIIIIIIIIIII-II...EI-IIIIIEIIIIIl-IllIl

 

 
 

  

Kostnadsförslàg och upplysningar be-
; redvilligt pä begäran.

 

 

 

I
.-

 

.i
III:..

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages