#4228: Sveateatern

III-Illllllllllllllllllil IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-Illllllllmlllm- :

sv A.

TEATERN

 

 

 

 

JII

:V

Stadens centralaste, modärnaste och största biografteater

.IE
I

"III-IIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW: 

Fredagen den 18 juli kl. 7,30, 940,30 e.m., Lördagen den 19 och

Söndagen den 20 juli kl. 6, 7,30, 9-10,30 e. m.

  
  

   

50 öre till lalla platser.

Billighetsföres-tälning

N Söndag kl. 4,30-6 e. m.

 

tt äV e w Vd i

.- " Samma program.

 

 

år en stjärntilm i mångidubbel bemär-

 

 e n

är en litterär amerikansk film med

     

klassiska motiv, .för vilket författad-e-
;namnet borgar;

Äventyrsfilm i 6 akter
är en hån-li bildserie, med en
av E IX1 B E A C H mängd vackra .såenecr från Texas och

lkelse för Sverge genom Anna Nilsons
medverkan;

är en verklig äventyrsiilmyli vilken
inga. kostnader skytts för åstadkom-
niande av en tenomenal effekt;

 

Mexikanska golfens stränder;
iii- el-t verkligt slag-nummer.

 
  

Ej för bam

  

 

Umeå. 1919. Tryskerif. Folket.

Anna Q. Nilson

den svenska hetplockerskmi, som nu.
är yamerikansk filmstjärna, är allt för
väl känd över hela. vän-Iden, för latt ej
den första stora Anna Nilson-filmen,
som hittat vägen till hennes eget lä-
dernesland, där skall väcka den stör-
sta uppmärksamhet..

Denna film, som överflödalr på en
:mängd spännande intriger och humo-
ristiska situationer, har emellertid sit-t
största vände såsom en skildring, ba-
serad på verkliga händelser från de
mexikanska oroligheternas dagar.

Fömfattaneli, den kände Rex Beach,
hanl skrivit filmen just för att inspe-
las vid gränsen mellan Förenta Sta-

terna. och Mexico. Skådespelare, sta-
tister, lokaliteter och terräng äro där-
jämte utvalda med hänsyn till, :att så.
långt som möjligt verkligheten fått
tjäna. som det material, varav demia
utomordentliga filmskapelse är da-
nad.

Förenta Staternas käcka kavalleri
har medverkat vid inspelningen av
denna märkliga film. En skvadron
av stjärnloanerets bästa ryttare, däri-
bland flera av världens duktigaste
hästkai-lar och förnämsta konstskvt-
tar, visa där prestationer, som kom-
ma åskådaren att hålla andan av
spänning ooh häpnad.

 

  
   
     
 
 
   
   
   
    
  

Succésfilm

Information

Title:
Sveateatern
Printed year:
1919
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain