#4225: Olympia

1 ;;


1 :31 17. lx

I kr A i 5,51;- .- ÄV a 1 -
4:- , A -i 7- - . "- I f 4 - .5" .ÅV I-"
. v - " 1 A 4 M - - r! .A
 i! flf-.NA 4 I, - - i! " - . MKA i w 1- "I
I " 1 .f El:- ,. 4 V I r t
:I A .i . 1 ,, i i f ,

fri

- Al-R-rva-N-

är enid v" s .f 1
erhàHiE
för .I

 

f v de förtvivlade passagerarna, rä

ningsarfV och kommer honom att leva

i dessa - I

l
sagerar 1 i"
en K 

  
 

 sjunkande. De räddade p w

Enl-
framställnif    " 
 i 1- tiderna. -II
.a "i hå!! 

Bunny:
 11"50 ore.

T 

FaIkenberg 1914. Falkenbergs-Postens Trycket: "

egeqå 44Åx-f1laeoeoeeooooz-

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1914
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain