#4223: Biorama

Förutom ett storslaget, kolorerat Z-aktsdrama

Ix Revolutionsdagar

uppföras måndag-onsdag det förtjusande
trevliga svenska lustspelet

 

författat och iscensatt av

HUVUDPERSONERNA:
Herr Lycklig . . . . . . . . . . . . . Georg av Klercker.
Fru Lycklig . . . . . . . . . . . . . . Selma Viklund av Klercker.
Fru Sladdertacka . . . . . . . . . . . Anna Norrie.
Fru Nyfiken . . . . . . . . . . . . . . Helfrid Lambert.

Officin: Svenska Biograftaatem.

 

Löjtnant Georg af Klercker. I    

 

Kalmar 1914. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1914
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain