#4222: Kalmarbiografen

KALMAR-
BOGBAFE

Stadens största, förnämsta och i alla hän-
seenden bästa teater för Iefvande bilder

(Innehatvaretz THOMAS HANSEN).

 

Föreställningar hvarje Bag kl. 6,15, 7,15, 8,15 o. 9,15 em. Sön- o. helgöagar älven kl. 4 e.m.

Specialité: Amerikanska Film-skådespel,

PROGRAM

fran och med torsdagen den 9 mars 1911.

I.

SafpfOrSen (Norge).

Härliga naturscenerier.
II. 4
E IEIIEEIIE v - - I

American Karlem, New-York. Surcesnnmmer.

  
  
  
 
  
    
 

 

 

Amerikansk seenisk konst.

Madonnans rosor

Stort, gripande skådespel.

James Norwood, en rik timmer-handlare, sänder sin utsväfvande son Jack till en timmer- E
plats för att gifva honom tillfälle att förbättra sig. Men den unge mannen glömmer snart sina
goda föresatser och slår sig nt för Maria. dotter till förmannen pä timmerplatsen. fastän Jack
allaredan är gift. Maria är förlofvad med en mig arbetare, Peter Lolliord, som länge har varit
anställd hos hennes fader, men hon blifver imponerad at Jack Nor-Woods flotta uppträdande,
glömmer sin landtlige tillbedjare, och vill fly med honom. Men planen blifver tillintetgjord och
orsaken härtill är en bukett blommor.

Peters moder har tagit de sista resorna från sin trädgård för att därmed smycka ett
altare för den heliga jungfrun. som står vid vägen. Maria ber Peter om att skaffa henne nägra
rosor, som hon skall använda på. sin bröllopsdag. Peter, som icke vet hvad hon skall hafva
rosorna till, stjäler dem från altaret, men som vid ett mirakel äro resorna skulden till upp-
täckten af Jack Norwoods sanna karaktär och liykten hindrades i rätt tid. Maria och Peter
lägga rosorna tillbaka för den heliga jungfruns fötter.

 

 

Amerikansk scenisk konst!

 

 

 

 

l-cke så galet so
ä det ser ut till.

Äkta amerikanskt lustspel.
Framställdt af American Biograf.
Mr och Mrs Jones skall företaga en kort men oväntad resa. Mrs Jones skrifvel-

till sin granne, Mrs Goung, om hon Vill se till hennes fåglar medan hon är borta. Mr
Jones skrifver till sin vän, Mr Hull, och ber honom se efter huset medan han är borta.
Mr Hull och Mrs Goung äro obekanta, båda träffas i Jones hem, båda ta hvarandra för
inbrottstjufvar. Situationen blir allt värre ända tills Mr Jones, hvars bil har gått sönder,
återvänder hem och styr-er allt till rätta

 

mmaaaasaäaaaaaaa

 

Amerikansk scefnislc konst.

 

 

 

 

 
  

Telefonen
som räddare.

Säsongens bästa, dramatiska skadespel.

Herr Power har lämnat sitt vackra hem, sin unga hustru och sitt lilla barn för att
tillbringa ett par behagliga Whiskytimmar hos sina vänner i en af de modärna klubbar-
na i New-York.

Under tiden inträffar en fruktansvärd katastrof i hemmet. Barnets lekkamrat, kat-
ten, stöter i kull en brinnande lampa Strax uppstår en explosion och kort efter står
hemmet i lågor. Eldsvådan som är mycket effektfull och icke som på. många andra
bilder af kinematografisk effekt. breder sig med stor hastighet, och fru Power och hen-
nes lilla barn synes redan vara dödens byte.

Plötsligt fär den olyckliga kvinnan se telefonen och med dennes hjälp får hon
tillkallat sin man och brandkåren.

Både moder och barn blifva räddade i sista ögonblicket. Dä brandsoldaten bär
bort den medvetslösa kvinnan är hela hemmet ett flammande eldhaf.

aeaasaaeeaaaaaam
En iifvad simjkhistoria.

Stor-mande skrattsncces.

 

naaaaaaammàasea ännnnnn

Nytt program mandagen den 13 mars 1911.

 

Kalmar 1911. Tidn. Barometerns 18.-st Tryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1911
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain